Debat og politik

Afskaffelse af helligdag upopulær i S-bagland

Før folketingsvalget den 1. november i år havde ingen partier i valgkampen luftet tanken om, at afskaffelse af en helligdag kunne være med til at finansiere et øget forsvarsbudget.

Men da den nye SVM-regering fremlagde sit politiske grundlag “Aftale for Danmark” fremgik det – nærmest som en note – på side 36. Her lyder sætningen:

“Regeringen vil derfor fremrykke indfasningen af det varige løft af udgifterne til forsvar og sikkerhed til 2 pct. af BNP fra 2033 til 2030 svarende til 4½ mia. kr. mere end forudsat i det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Danskerne bidrager til styrkelsen af vores fælles sikkerhed ved afskaffelsen af en helligdag.”

Beslutningen fik omgående massiv kritik fra mange aktører, herunder store dele af fagbevægelsen, folkekirken og de øvrige politiske partier, men nu lyder kritikken også fra Socialdemokratiets eget bagland.

I en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget til tillidsvalgte i Socialdemokratiet, erklærer knap en tredjedel af lokale repræsentanter for partiets medlemmer sig direkte uenige i partitoppens beslutning. Kun 53 procent støtter partiets linje mens 30 procent er direkte uenige i at afskaffe en helligdag. 17 procent har svaret ”ved ikke”.

Ifølge Jyllands-Posten er formand for Socialdemokratiet i Herning Nord-kredsenen, Per Nielsen, en af modstanderne.

– Det er et indgreb i overenskomsterne. De tre partier har altid sagt, at parterne skal forhandle den slags, men alligevel blander de sig nu. Det er dumt. Det er torskedumt, siger han.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har før jul meddelt, at lønmodtagerne får kompensation for inddragelse af en helligdag. Men det giver ingen mening for Per Nielsen.

– Alle månedslønnede får samme løn, uanset om de arbejder den dag eller ej. Skal de så have en ekstra dagløn eller have fri en helt anden dag? Det virker ikke specielt gennemtænkt. Min bedste forklaring er, at det er et skalkeskjul for skattelettelserne og afskaffelsen af seniorpensionen og det andet skrammel, der er vedtaget. Så falder alle over helligdagen i stedet for at gå dybere ind i de andre ting, siger han.

Se hele artiklen i JP her

Kommentarer