Privatlivs- og cookiepolitik

Maj 2020

Privatlivs- og cookiepolitik for netavis.dk

HH Medier, Cvr. nr: 18967243, er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om din trafik på netavis.dk. Vi sikrer, at personoplysningerne indsamles og behandles i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Du kan her i privatlivs- og cookiepolitik læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen. Du kan også læse om dine rettigheder og andre informationer vi skal give dig.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er omfattet af persondatalovgivningen og sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Besøgende på netavis.dk (cookiepolitik)  

Når du besøger netavis.dk og alle subdomæner herunder, indsamler vi oplysninger om dig og dit udstyr, som bruges til at genkende besøgende og huske indstillinger, foretage analyse, drive hjemmesiden, tilpasse og forbedre vores indhold, funktioner og annoncer for at gøre dette mere personligt og relevant for dig. Dette gøres ved brug af cookies.

Du kan læse mere om cookies her.

Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger:

  • Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, herunder også hvilken browser du bruger
  • Din IP-adresse 
  • Geografisk placering 
  • Sider du klikker på 
  • I det omfang du opretter en bruger og logger ind: De oplysninger du selv giver os. Disse videregives aldrig til tredjeparter.   

Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores legitime interesse i at tilpasse og forbedre vores indhold, funktioner og annoncer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og vi indsamler og behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Når du tilgår vores forskellige sider, accepterer du og giver samtykke til indsamling af oplysninger og brug af cookies. Første gang du besøger vores sider, bliver du derfor mødt af en pop up-meddelelse, der informerer dig om dette, med henvisning til denne politik og med information om, at du ved at klikke “Accepter”, accepterer vores og vores samarbejdspartneres indsamling og behandling. Du kan under “Cookie-indstillinger” fra- og tilvælge cookies. Ved at klikke “Gem” bliver din nye cookie-indstilling gemt. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, med virkning for fremtiden. Såfremt du ikke ønsker ovenstående indsamling og behandling, bør du slette dine cookies og stoppe brugen af siderne.

I det omfang vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores redaktionelle og journalistiske arbejde, er behandlingen som udgangspunkt ikke omfattet af persondatalovgivningen. Det vil sige at vores artikler ikke er omfattet af disse regler. 

Redaktionelt og journalistisk arbejde 

I det omfang vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores redaktionelle og journalistiske arbejde, er behandlingen som udgangspunkt ikke omfattet af persondatalovgivningen. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 85, stk. 1, og databeskyttelseslovens §3, stk. 8, er behandlinger, der udelukkende sker i journalistik øjemed, undtaget fra de databeskyttelsesretlige krav.  Dette betyder at databeskyttelsesforordningens kapitel 2-7 og kapitel 9, ikke finder anvendelse på behandling af personoplysninger, som udelukkende sker i journalistik øjemed. De registreredes rettigheder og behandlingshjemmel er indeholdt i kapitel 2 i databeskyttelsesforordningen, og finder derfor ikke anvendelse. 

Dine rettigheder 

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt eller fordi behandlingen ikke er omfattet af persondatalovgivningen.

Du har ret til:

Indsigtsret 

Du har ret til, at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med.

Rettelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning 

I særlige tilfælde, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

Begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger om dig til direkte markedsføring.

Dataportabilitet (Ret til at transmittere oplysninger) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.

Kontaktmuligheder 

Du kan kontakte os hvis du mener vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.  

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.  

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende os en email på: kontakt@netavis.dk

Den dataansvarlige er: 

HH Medier
Randersvej 16
8830 Tjele 
Cvr. nr: 18967243

Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger eller ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger findes på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk