Debat og politik

Ansøgningsrunde til udtagning af lavbundsjord forlænges med 14 dage

Foto (beskåret): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Landbrugere, kommuner og fonde får nu 14 dage ekstra til at søge om tilskud i Miljøstyrelsens klima-lavbundsordning. Forlængelsen skal sætte ekstra skub i indsatsen for at reducere udledningen af kvælstof til gavn for klima, vandmiljø og biodiversitet. ”Vi har hørt gang på gang, at landbruget foretrækker de her frivillige ordninger. Derfor er mit budskab klart: Det er tid til, at der bliver leveret,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Miljøstyrelsen har forlænget fristen til at søge om tilskud i klima-lavbundsordningen med 14 dage, således at fristen nu udløber den 24. november 2023. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om støtte til cirka 45 nye klima-lavbundsprojekter og har indtil nu har modtaget 33 ansøgninger for et areal på omkring 2.193 hektar. Forlængelsen skal få endnu flere til at søge tilskud til ordningerne.

Regeringen har afsat mere end 600 millioner kroner i årets pulje til lavbundsarealer, som skal finansiere dræningen af næsten 5.000 hektar lavbundsjord. Det svarer til over halvdelen af Københavns Kommunes areal.

– Vi har hørt gang på gang, at landbruget foretrækker de her frivillige ordninger. Derfor er mit budskab klart: Det er tid til, at der bliver leveret. Udtagningen af lavbundsjorde er en vigtig forudsætning for at reducere vores CO2-udledning og udledningen af kvælstof til vandmiljøet, siger miljøminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

De drænede lavbundsjorde udleder store mængder CO2. Når dræningen stoppes, mindskes udledningen af drivhusgasser. Samlet set vil projekterne, når de 5000 hektar jord ikke drænes mere, bremse udledning af cirka 75.000 tons CO2. Det svarer til cirka 10.000 danskeres årlige CO2-udledning.

Fakta 

  • Med Landbrugsaftalen fra 2021 blev det besluttet at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990. Udtagning af 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer udgør en væsentlig del af denne indsats.
  • Udtagning af lavbundsjorder bidrager blandt andet til at mindske landbrugets udledning af drivhusgas. Derudover kan lavbundsprojekter også bidrage til at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.
  • Seneste opgørelse fra april 2023 viser, at der er igangsat udtagning af ca. 30.400 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer. Tallet inkluderer også projekter under forundersøgelse. Udviklingen kan følges på www.udtagning.dk
  • Klima-lavbundsordningen, hjælper udtagningen på vej ved at give tilskud til blandt andet forundersøgelser, anlæg, projektledelse og kompensation til lodsejerne for arealer, der udgår af drift.
  • Der er afsat 626,6 mio. kr., som rækker til at udtage op mod 5.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer.
  • Sidste år blev alle 45 projektansøgninger imødekommet, og der blev i alt givet tilsagn for et tilsvarende beløb til udtagning af 4.934 hektar.
  • Klima-lavbundsordningen har eksisteret i to år, og der er foreløbigt givet tilsagn til i alt 78 projekter. Ordningen administreres af Miljøstyrelsen.
  • Ud over Klima-lavbundsordningen i Miljøstyrelsen eksisterer der også indsatser i Landbrugsstyrelsen (tilskudsordningen Vand- og klimaprojekter) og Naturstyrelsen (klima-lavbundsprojekter).

 

Kommentarer