Samfund

Bank uddeler 750.000 kr. i studiestøtte – der dog et særligt krav

Unge under 25 år, kan godt begynde at finde eksamenspapirer frem og kaste en ansøgning efter en stor pose penge, som nu bliver åbnet. Der er dog et særligt krav til ansøgerne, det kommer vi til.

Udlodningen af den store pose penge kommer fra en fond, som nu skal opløses, og som bestyres af Møns Bank, som har flere afdelinger på Sydsjælland.

Det særlige krav til ansøgerne, for at komme i betragtning er, at man skal være under 25 år og ”stamme fra Møn”, som der står i fondens fundats.

Fondens navn er ”Lærer Johannes Jørgensen og Hustrus Fond til uddannelse af Unge på Møn”. En fond, som nævnt nu opløses og uddeles over de kommende tre år.

Bankdirektør i Møns Bank, Per Sjørup Christiansen forklarer:

– Fonden, som banken administrerer, har i en del år ikke kunnet uddele legater på grund af det lave renteniveau. Vi har derfor ansøgt Civilstyrelsen og fået godkendt en opløsning, så fondens grundkapital på ca. 750.000 kroner kan uddeles over de kommende tre år.

– Det betyder ikke, at man nødvendigvis stadig skal bo på Møn, siger Per Sjørup Christiansen. At man ”stammer fra Møn” kan dække over, at man er født, har boet eller gået i skole på Møn eller på andre måder har relationer til Møn.

Det er yderligere et krav, at man skal være under uddannelse på seminarium, højere læreanstalt, universitet, teknikum eller lignende – og med en pudsig tilføjelse fra vedtægterne, at det ikke gælder RUC eller Teaterskolen.

Kan betyde rigtig meget for fx energisektoren

– Vi vil gerne hjælpe unge, som typisk netop har afsluttet en ungdomsuddannelse, fx STX, HHX eller HTX, samt unge, der allerede er i gang med en videregående uddannelse. Det kan også være oplagt at støtte unge, der er beskæftiget indenfor den grønne omstilling, som sker på Møn, fx med havvindmøller, BioFuel, Power-to-X, og de mange projekter i Østersøen, Kriegers Flak eller Vordingborg Havn, alle områder, som kunne anspore unge til at uddanne sig inden for energisektoren, tilføjer Per Sjørup Christiansen.

Legatet kan også dække udlandsophold, der i mange tilfælde kræver større beløb. Endvidere kan der søges til ”livets ophold”, hvilket eksempelvis kan træde i stedet for studiejob eller gæld.

For at komme i betragtning til et legat skal den studerende indsende en motiveret ansøgning med relevant information og dokumentation. Derudover ønsker bestyrelsen, at den studerende som del af ansøgningen er villig til at bidrage med fx en præsentation, et foredrag, en artikel eller andet. Dette udvælges af bestyrelsen blandt de indkomne ansøgere.

Ansøgningsskema findes www.moensbank.dk/legat, og den første uddeling finder sted i september 2023, hvorfor ansøgningsfristen er 7. september.

 

Kommentarer