Samfund

Bilister i påsken skal være opmærksomme på vejarbejder

Påsken er for mange ensbetydende med ferie, ekstra fridage, familiesammenkomster og sommerhusture.

Det betyder også, at mange skal ud at køre på vejene i disse dage, og at der derfor på udvalgte dage og tidsrum forventes ekstra trafik flere steder i landet. Påsketrafikken forventer vi tager sin start fredag d. 22. marts, hvor den første udrejsetrafik vil blande sig med eftermiddagens myldretidstrafik. Derefter fortsætter udrejsetrafikken lørdag d. 23. marts, onsdag d. 27. marts og Skærtorsdag d. 28. marts. Udrejsetrafikken bevæger sig hovedsageligt på tværs af landet fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland.

Sommerhussæsonen skydes for alvor i gang i påskedagene, og det betyder en øget trafikmængde til og fra de større sommerhusområder rundt om i landet. Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland. Forvent derfor også tæt trafik på de større rejsedage på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 21 mod Sj. Odde.

Hjemrejsedagene, forventer vi til gengæld, vil fordele sig over flere dage, og dermed vil trafikken afvikles uden større forsinkelser. Vi anbefaler, at man så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum på de større rejsedage.

E45 Østjyske Motorvej

Vejdirektoratet udbygger motorvejen mellem Vejle og Skanderborg fra fire til seks spor på en cirka 38 kilometer lang strækning. Dette kan give anledning til forlænget rejsetider, da der vil være trafikale restriktioner langs strækningen.

E47 Motorring 3, Gladsaxe

På motorvejsbroerne der fører Motorring 3 over Hillerødmotorvejen og Gladsaxe Ringvej udføres der et større broarbejde, som iværksættes umiddelbart før påske. Arbejdet betyder hastighedsnedsættelse og indsnævring af spor på Motorring 3. Arbejdet kan betyde risiko for længere rejsetid.

Kommentarer