Debat og politik

Byråd – bryd den negative sociale arv

Arkivfoto

Af Flemming Østergaard, Pilevænget 14, 8990 Fårup, Medlem af KD hovedbestyrelse 

Kære byråd -bryd den negative sociale arv

Iflg. analyse af juli 2020 fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd er der de seneste to årtier sket en betydelig stigning i antallet af fattige børn, der selv ender i den fattigste andel af befolkningen som voksne. Det viser en ny analyse over de seneste 20 år.

Det en en enorm trist udvikling og det ef bare ikke godt nok – vi er i år 2020! Der må og skal ske forbedring på det her område for vi kan ikke være bekendt at der fra kommunens side ikke sættes ind med langt flere initiativer end tilfældet er idag.

Jeg vil opfordre borgmesteren til at sætte spørgsmålet om at bryde den negative sociale arv på dagsorden på et af de næste byrådsmøder indenfor det næste halve år. Samtidig vil jeg opfordre byrådet til at træffe en principiel beslutning om at i Randers Kommune vil vi ikke (længere) acceptere, at den negative sociale arv ikke kan og skal brydes. En sådant beslutning må kunne finde opbakning fra samtlige partier og lister.

En sådan byrådsbeslutning vil have enorme positive konsekvenser først og fremmest for den “truede” borger/familie på både kort og på langt sigt. Det vil give større livskvalitet og et langt bedre liv samt en større grad af selvforsørgen.
Derudover vil en sådan beslutning også have en gunstig indvirkning på kommunens økonomi.

Det er hævet over enhver tvivl, at bla uddannelse er en central faktor i at modvirke social arv, og det er en vigtig udfordring i forhold til at sikre lige muligheder for alle.

I Kristendemokraterne (KD) ser vi gerne at et tilbud til borgere om brugen af mentorer/coach, der er i risiko for ikke at bryde den sociale arv, bliver brugt i et større omfang end tilfældet er idag.

Et tilbud der allerede bør kunne gives i skolen fordi al erfaring viser, at elever der ikke opnår tilstrækkelig karakterer i fx. matematik i afgangsklassen, er i risiko for ikke at komme videre i uddannelsesforløbet med det til følge at den negative sociale arv ikke bliver brudt. Derfor bør der være tilbud tidligt i forløbet.

Kære byrådspolitikere – skal Randers Kommune være en kommune der klart og utvetydigt sender et klart signal: “I vor kommune vil vi ikke (længere) acceptere den negative sociale arv.

Kommentarer