Samfund

Cirka 7.000 hektar urørt skov på vej i Vestdanmark

Urørt skov vil ifølge Naturstyrelsen blandt andet give bedre vækstmuligheder for eksempelvis den sjældne mos 'grøn buxbaumia'. Foto: Jens Ole Andersen/Naturstyrelsen

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet udlægger nu den sidste store udpegning af urørt skov som en del af natur- og biodiversitetspakken, så der samlet nås ca. 75.000 hektar urørt skov i Danmark.

Fugle, insekter, svampe, mosser og planter kan se frem til nye levesteder, og danskerne kan se frem til en ægte, vild naturoplevelse ved Oksbøl og et par mindre skove i Midtjylland.

Aftalepartierne bag natur- og biodiversitetspakken har besluttet, at 7.000 ha i Oksbølområdet samt et par mindre skove i Midtjylland skal være urørt skov.

– Med natur- og biodiversitetspakken indfrier vi et løfte til danskerne og Danmarks natur. Vi giver naturen et historisk løft, og samlet når vi knap 75.000 hektar urørt skov herhjemme. Skovene er vigtige, fordi det er her flest arter lever. Derfor kan vi gøre en forskel ved at skabe mere plads til truede og sjældne arter i vores skove og samtidig store natur- og friluftsoplevelser for alle, der elsker at komme i skovene, siger miljøminister Lea Wermelin.

De nye udpegninger af urørt skov sker som led i Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020. Her blev der afsat 888 millioner kroner til blandt andet at udlægge yderligere urørt skov og dermed skabe et samlet areal i Danmark på knap 75.000 hektar urørt skov.

Tilfredse aftalepartnere

– De nye urørte skove bliver i den grad et tiltrængt frirum for naturen, dyrene og træerne. Men bestemt også for os mennesker. Mere urørt skov er godt nyt for alle os, der elsker at komme ud i naturen. Og selvfølgelig først og fremmest et skridt mere mod en rigere natur, lyder det fra Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF.

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre, følger trop:

– Det er en god tid for dansk natur og alle os, der elsker den. Vi har virkelig fået rykket indsatsen for naturen, og jeg glæder mig til at komme ud og besøge de urørte skovområder og følge udviklingen i det lokale dyre- og planteliv. Det bliver et kæmpe eventyr for alle naturglade danskere, siger hun.

Enhedslisten mener også, at der hermed er taget et vigtigt skridt i den rigtige retning.

– Naturen råber ikke op af sig selv, og dyre- og plantearter forsvinder i tusindvis. Der skal gøres noget nu. Derfor er de mange tusind hektar urørt skov, som vi har fået udlagt, et kæmpe og vigtigt skridt, vi har taget på vegne af naturen, udtaler Peder Hvelplund, miljøordfører for Enhedslisten.

Alternativet er imponeret over handlekraften i aftalen.

– Natur og biodiversitet i Danmark er under pres og har brug for hjælp. Nu har vi peget på endnu flere konkrete steder på Danmarkskortet, hvor naturen får førsteprioritet. Jeg er imponeret og stolt over den handlekraft, vi sammen med aftaleparterne har lagt for dagen i denne sag, lyder det fra Torsten Gejl, miljøordfører for Alternativet.

Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet mener, at naturgenopretningen er en nødvendighed.

– Nu skaber vi endnu flere vilde naturoplevelser til danskerne, og vi giver naturen den plads, den har brug for. Hvis vi hurtigt vil se resultater for naturen, er det også nødvendigt med naturgenopretning. For arbejdet er ikke gjort alene ved at sende den kommercielle motorsav på pension, siger hun.

Arbejdet med at udlægge skovene ved Oksbøl med flere til urørt skov påbegyndes i den kommende tid, og her vil de to nationale følgegrupper af forskere og interesseorganisationer blive involveret, ligesom der indledes et samarbejde med forsvaret om at sikre balancen mellem natur og militære aktiviteter i de urørte skove ved Oksbøl.

Det præcise hektarantal afhænger af blandt andet høringsfaser.

Læs mere om urørt skov, friluftsliv, skovdrift og naturgenopretning på denne temaside.

Fakta

  • Danmarks skovareal er i den seneste skovstatistik fra Københavns Universitet opgjort til 632.711 hektar eller 14,7 procent af landets areal. Med en samlet udlægning af op til knap 75.000 hektar urørt skov lægges cirka 12 procent af skovarealet i Danmark urørt, inklusive den skov, der lægges urørt i naturnationalparkerne.
  • Den årlige træproduktion (hugsten) varierer fra år til år og er som gennemsnit siden 2012 opgjort til knap 3,7 mio m3/år.
  • Københavns Universitet har som led i arbejdet med en opdateret skovfremskrivning udarbejdet en prognose for udviklingen i den danske skovhugst de næste 100 år. Prognosen forudser en øget samlet hugst i danske skove i de kommende år. Trods udlæg af urørt skov og reduceret hugst i øvrige statsskove. Læs mere i faktaark om status og fremskrivning af danske skoves arealer og hugst her.
  • Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har med Aftale om mere urørt skov og Natur- og biodiversitetspakken siden 2020 udpeget cirka 53.500 hektar urørt skov i statsskovene og naturnationalparkerne. Hertil kommer urørt skov på private og kommunale arealer.
  • Det præcise areal afhænger af de kommende høringsprocesser, hvorfor aftalepartierne vil udpege et eventuelt resterende antal hektarer for at nå op på de 75.000 hektar, hvis der viser sig behov for det. I så fald vil der forventeligt være tale om urørt nåleskov i Vestdanmark.

Kommentarer