Debat og politik

Debat: Gudenåen – en fælles opgave – som skal løses

Af: Frank Nørgaard, Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Randers Kommune
Det socialdemokratiske rødkløver, Henrik Leth, Karen Lagoni, Iben Sønderup og Anker Boje har den 12. juni 2020 et fælles læserbrev hvor de postulerer at undertegnede skulle tale usandt om de kritisable forhold i Gudenåen, og de efterlyser en forklaring på hvorfor vi vil bruge skattekroner på oprensning af den nederste del af Gudenåen… Det skal i få.
Det nederste stykke fra Fladbro og ud til Randers Bro har ikke været vedligeholdt siden 1939 – altså 81 år. Der er i årenes løb samlet en del slam og sand, og nogle steder er laget så tykt, at det er blevet til øer. Henrik Leth skriver ofte på sin Facebook Profil, at det drejer sig om nogle få centimeter, men det er hans form for underdrivelse af meter tykke lag som forhindre vandet i at løbe ud i fjorden.
Hele vinteren har været præget af store oversvømmelser langs Gudenåen. Speedwaybanen i Fladbro stod under vand, og Fladbro Kro havde også vandet meget tæt på de historiske bygninger, men ved Den Blå Bro var der på intet tidspunkt noget som indikerede forhøjet vandstand få hundrede meter derfra. Den mangelfulde vedligeholdelse bremsede vandet i at løbe ud!
Den manglende vilje til at se virkelighedens problemer med den forhøjede vandstand i øjnene, koster allerede dyrt for landbruget, og virksomheder, institutioner og private beboelser trues af de forhøjede vandmasser. Alt det er rødkløveret dog fuldstændig ligeglade med, for det er jo landbrugets skyld!
Rødkløveret med Henrik Leth i spidsen har dog glemt en lille men vigtig detalje… naturen og biodiversiteten lider også under den forsumpning som følger med deres uvilje til at gøre det nødvendige. Træer dør i den vandmættede jord, enge kan ikke afgræsses, og gror til, hvilket giver store udfordringer for bl.a. ugler som ikke længere kan finde føde i det høje græs. Tagrør kan være svære at få høstet, hvilket giver udfordringer for fuglelivet osv. osv. Alt dette glemmer rødkløveret i deres jagt på landbruget. For det er en jagt på landbruget det drejer sig om, man kan bare tage en tur forbi Henrik Leths Facebook profil og få syn for sagen.
Der er også det argument, at Randers Kommune er forpligtet til at sørge for at vandet fra Silkeborg, Favrskov og Viborg kan løbe ud i fjorden, og førnævnte kommuner havde endnu større problemer end Randers, og det må vi hjælpe til med at løse selv om miljøfolk både historisk i de tidligere amter, men også nu, gør hvad de kan for at forsumpe og oversvømme de vandløbsnære arealer – læs evt.
HER
Angående rødkløverets postulat om at jeg skulle tale usandt i det faktum at sedimentfjernelse ved Nørreåens udløb i Gudenåen, gav den målte vandstandssænkelse, så må jeg bare konstaterer, at det er endnu et eksempel på bevidst fordrejning af fakta.
Ja der var tørt i 2018, og det sammen med oprensningen gav nemlig de vandløbsnære arealer mulighed for at tørre op, således at der blev oparbejdet en buffer til at suge vand når det igen blev nødvendigt. Den buffer er nærmest ikke eksisterende langs store dele af Gudenåen.
En entreprenør som arbejder med vandløbsvedligeholdelse fortalte mig engang, at 1 cm. vandstandssænkning har indflydelse op til 10 meter ind i den tilstødende jord!!! Så der er masser af potentiale for forbedringer for natur og mennesker.

Kommentarer