Debat og politik

Gode majdage – gode dage på kontoret

Af Torben Hansen, Borgmester i Randers
Vi står på tærsklen til sommer. En sommer der bliver ganske anderledes end vi havde forestillet os for ganske få måneder siden. Coronaen er heldigvis ved at miste sit tag i vores samfund, og stor tak til alle der har fulgt myndighedernes anvisninger og været med til at mindske smittespredningen. Det har været en fornøjelse at se hvorledes danskerne har stået sammen – hver for sig, i denne krisetid.
I Randers kommune kan vi også alle i fællesskab glæde os over et meget lavt antal smittede. Lokalt har maj måned, på trods af coronaen, været en god måned. Vi har solgt masser af erhvervsjord, fået en udligningsreform og i slutningen af maj meddelte Danish Crown, som er en af landets største virksomheder, at de har valgt fortsat at have deres forstærkede hovedsæde i kommunen. Et nybygget hovedsæde der vil samle op til 800 arbejdspladser i Randers. Det er vi meget glade for, og vi takker for et stærkt samarbejde med Danish Crown i processen.
Tidligere på måneden kunne vi meddele, at der er solgt 10 ha erhvervsjord det seneste halve år og mere er under salg. Det betyder nye forstærkede lokaler og domiciler til Toppac og Sekura, og der er også andre på vej.
Jeg er ikke i tvivl om, at vi ser resultatet af stærk erhvervsservice, god beliggenhed ved E45 og fremsynede virksomheder. Virksomheder der enten ønsker at flytte til Randers eller fortsat udvikle deres virksomheder her, og vi vil fra kommunens side gøre vores bedste til at hjælpe til.
I begyndelsen af maj måned var det 75 året for Danmarks befrielse. Det blev markeret med kransenedlæggelse syv forskellige steder i kommunen for at mindes og ære de modstandsfolk, der dengang gik ind i en kamp, de alle vidste kunne ende med det ultimative offer – men også med en klar bevidsthed om, hvad deres indsats betød for Danmark og danskerne.
Deres minde vil aldrig blive glemt. 5. maj er dagen til at mindes, og det er dagen til at glædes over friheden og håbet som tændtes under krigen. 5. maj viste, at vores demokrati er stærkt og rodfæstet. Det skal være mit håb og min urokkelige tro, at det vil det altid være, uanset hvilke storme der end kommer til os de kommende årtier. Vi markerede det med en tale og en sang ved hver kransenedlæggelse på hhv. på Hobrovejens Skole, Randers Statsskole, Mindelunden på Nordre Kirkegård, Østre Kirkegård, ved frihedsmonumentet på Skovbakken, ved mindeankeret på Randers Havn og i Hvidsten.
Samme dag kom den længe ventede udligningsreform for kommunerne. Noget vi i Randers Kommune har kæmpet længe og indædt for. Det har givet mange ture til København, men rart at se, at der er gevinster til Randers kommune og vores fællesskab. Gevinster der dog på kort sigt kan blive kraftigt udfordret af de økonomiske følger af coronaen.
I maj måned blev det endelige forslag til udviklingsplan for ”byen til vandet” sendt i endnu en offentlig høring. Byen til Vandet er hele byens og kommunens projekt med fokus på et mangfoldigt by- og hverdagsliv. Rigtig mange borgere og virksomheder har derfor allerede bidraget med værdifulde input undervejs i arbejdet med udviklingsplanen. Det engagement vil jeg gerne takke for. Flodbyen bliver det sted i byen, hvor vi deler det bedste: attraktiv natur, nærheden til vandet og nærheden til byens liv og aktivitet. Der skal være lys, luft og adgang for alle til vandet og med Byen til vandet har vi i fællesskab en enorm forpligtelse. Det der bliver lavet de kommende år, af byudvikling og klimatilpasning til de stigende vandmængder, kommer til at definere byens udseende de næste 100 år. Derfor skal det gøres ordentligt og med omtanke.
Der sker hele tiden meget i Randers Kommune – men maj måned, på trods af coronaen har vist, at optimismen blomstrer, at alle giver en hånd med, så det har været gode dage på kontoret med fejringen af 5. maj, en udligningsreform, gradvis genåbning af Danmark og vores institutioner, salg af erhvervsjord, udviklingsplan for Byen til vandet og Danish Crown.
Rigtig god sommer. Pas på hinanden.
Vi står sammen – ved at holde afstand.

Kommentarer