Land og by

Godt nytår! – Borgmesterens nytårstale

Sammen kan vi række efter en bæredygtig udvikling, fællesskab

Af Borgmester Torben Hansen

2019 var et travlt år med dejlige oplevelser – lige fra ”Randers en by i galaksen” i april til Verdensmesterskabet i 3-bande carambole i december. Og unge talenter fra ungdomsuddannelserne, kunstmuseets billedskole og Randers EgnsTeater skabte deres helt egen totaloplevelse i Kulturhuset med ID Talent. Vores store kulturinstitutioner inviterede til en perlerække af spændende udstillinger og forestillinger både i Randers og i en række forsamlingshuse.

Vores kommune er et levende sted, i udvikling og forandring. I 2019 kom nye virksomheder til, rekordmange grunde blev solgt, bredbånd blev lagt, og flere byer gik i gang med egne strategier for at tiltrække endnu flere borgere. Jeg oplever netop, at vores kommune med sine mange – og naturskønt placerede byer, er en god ramme for et godt liv.

Udvikling betyder også forandring og ind imellem kan det føles som om, at det går næsten for hurtigt. Vi skal håndtere udviklingen og gøre det så fornuftigt, at vi kan aflevere en bæredygtig verden til næste generation.

Jeg er overbevist om, at FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid samlet set er den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie.  På verdensplan er 193 lande enige om at nå målene i 2030. Det er om 10 år. Nogle verdensmål handler om at udrydde fattigdom, sikre større lighed i verden eller værne om vandmiljø. I vores kommune er vi allerede godt på vej. Når frivillige deltager i at bekæmpe signalkrebs i vores vandløb, når folk i alle aldre indsamler skrald eller deltager i kampagner for at cykle til arbejde, så bidrager det til at skabe en mere bæredygtig verden.  Og mange af vores virksomheder har for længst fundet ud af, at det er en god ide at blive mere bæredygtige.

Langt de fleste her i Randers Kommune bor i Randers eller i omkringliggende bysamfund. Byer bruger større mængder ressourcer og skaber affald – naturligt nok når flere er samlet på et mindre område. Men at blive en bæredygtig by eller lokalsamfund handler ikke bare om intelligent klimasikring og grøn energi. Det handler også om at skabe et bæredygtigt sted at leve. Hver eneste af hverdagens små handlinger har betydning. Når vi stikker hovedet ind hos naboen, når vi hjælper den vildfarne turist på rette vej, når vi husker at værdsætte hinanden, hjælpe hinanden – så bidrager vi hver især til en bæredygtig by eller et bæredygtigt lokalsamfund. 

I 2020 vil jeg gerne invitere dig til at være med til at række efter FN’s verdensmål for en bæredygtig verden og ikke mindst række efter målet om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Hvis der er et samfund som kan, så er det vores. Vores fælles stolthed og glæde over vores fantastiske sted, vores natur og vores engagement. Det er et stærkt afsæt. Lad os alle se osten – ikke kun hullerne. Lad os smile lidt mere til hinanden, værdsætte hinanden og i fællesskab række efter at blive et bæredygtigt lokalsamfund på alle måder. Jeg er overbevist om, at vi alle sammen gerne vil bidrage. Sammen kan vi række efter en bæredygtig udvikling, fællesskab og fremtid og et fællesskab, hvor ingen bliver væk.

Rigtig godt nytår!

P.S. Sæt kryds i din kalender den 29. maj – og deltag i folkemødet for verdensmålene i Randers.

Kommentarer