Samfund

Jobcentre skal nedlægges hvis anbefalinger følges af ekspertgruppe

Borgere uden job kan se frem til færre samtaler på det lokale jobcenter, færre regler og at ressourceforløbene bliver afskaffet.

En ekspertgruppe har brugt et år på at granske indsatsen for at få borgere i job og lægger op til den største reform af området nogensinde.

Den foreslår blandt andet at nedlægge jobcentre, og at borgere med komplekse problemer som udgangspunkt ikke skal sanktioneres.

Det fremgår af en række anbefalinger, hvor der lægges op til, at halvdelen af reglerne i beskæftigelsesindsatsen afskaffes, og 9 ud af 10 sanktioner fjernes.

– Som tiden er gået, er der kommet flere og flere målgrupper, regler og særregler til, siger professor i økonomi Claus Thustrup Kreiner, der er formand for ekspertgruppen.

Staten bruger i dag 11,5 milliarder kroner årligt, og det er et af de dyreste systemer i verden. Derfor vil regeringen fremover spare 3 milliarder kroner årligt på indsatsen fra 2030.

Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet skal som udgangspunkt ikke sanktioneres. Fremover skal det kun ske, hvis ”tilliden bliver brudt”.

Det vil koste ”langt færre ressourcer” på vejledning og sanktioner.

Sanktioner virker dog for dem, der er tættere på jobmarkedet, hvorfor en del af dem bibeholdes.

En af de overordnede anbefalinger er, at de 13 målgrupper i beskæftigelsessystemet skal fjernes til fordel for 5 nye.

– Vores konklusion er, at det, vi har opbygget, er en centralt, detailstyret beskæftigelsesindsats, hvor folk jages. Med krav om hvad borgere og sagsbehandlere kan og skal gøre i alle mulige situationer.

– Vores diagnose er, at det i høj grad er det, der gør systemet komplekst, uigennemskueligt, og at det skaber utilfredshed, at man bliver umyndiggjort, siger Claus Thustrup Kreiner.

Der lægges op til, at ressourceforløbene skal afskaffes, mens der findes besparelser på jobafklaringsforløbene.

Ressourceforløb er overordnet for borgere med komplekse problemer, mens jobafklaringsforløb er for dem med sygdom.

Kommuner og a-kasser får bedre mulighed for at give frihed til de borgere, som kan og vil klare sig selv.

Overordnet vurderes det, at beskæftigelsesindsatsen ikke forringes. Der ventes en meget lille positiv virkning på beskæftigelsen på 500 borgere i 2030.

Ekspertgruppen lægger op til at nedlægge jobcentrene, men det vil være op til kommunerne selv. Det skal give dem større frihed til selv at organisere indsatsen.

Antallet af samtaler i kommuner og a-kasser reduceres med 500.000 ifølge et skøn.

Regeringen har fået kritik for at melde ud, at der skal spares tre milliarder kroner, før ekspertgruppen har set på, hvad der kunne gøres bedre i systemet.

Der er rekordhøj beskæftigelse i Danmark måned efter måned og rekordmange ansatte på landets jobcentre, hvor Danmark er et af de lande, der bruger flest penge.

Regeringen vil tage sig tid til at læse forslagene og komme med et udspil, som Folketinget skal forhandle om. Det ventes efter sommer.

 

Kommentarer