Spentrup

Kommunale fysioterapeuter øger gradvist aktiviteten på genoptræningsområdet

Fra denne uge udvides genoptræningsaktiviteten med flere “udebesøg” hos borgerne og en opnormering af fysioterapeuter i Sundhedscentrets nødberedskab Det sker som et led i den gradvise genåbning af sundhedsvæsenet.
– Vi har nu kørt med nødberedskab i lidt over en måned og for at sikre at borgernes folkesundhed ikke forværres, udvider vi nødberedskabet og indfører nye procedure i en gradvis genåbning – siger Jannie Fogh Kristensen, leder af Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune.
Der er altså endnu tale om et nødberedskab og de fleste borgere vil stadig være henvist til brug af telefon og videokonsultation, hvis de har behov for en opfølgning med en fysioterapeut eller ergoterapeut. Men for visse borgere er det nu muligt at få et hjemmebesøg af fysioterapeuten. Det drejer sig om borgere, der over længere tid har været i gang med genoptræning, og hvor der nu er tvivl om der er tilfredsstillende fremskridt i forløbet eller borgerens mentale sundhed er påvirket i en sådan grad, at en videokonsultation ikke nok.
I forbindelse med øget aktivitet på genoptræningsområdet har alle en stor opmærksomhed på hygiejne og regler i forhold til smittespredning. Terapeuterne holder sig orienteret i de nyeste hygiejne-instrukser og bruger både håndsprit og eventuelt andre værnemidler efter forskrifterne.
På Randers Sundscenter betyder den gradvise åbning, at der er kommet to ekstra fysioterapeuter med i nødberedskabet . Det er dermed muligt at se lidt flere borgere til en fysisk konsultation eller behandling. Behandling i nødberedskabet iværksættes efter grundig vurdering af fysioterapeut. Også her er der stor fokus på hygiejnen. Behandlingsrum bliver sprittet af efter hver behandling og der er maksimalt to terapeuter tilknyttet hvert behandlingsrum.
– Terapeuterne laver løbende en vurdering af den enkelte borger ud fra grøn/gul/rød model, således at vi hele tiden sikrer at borgeren får den vejledning, instruktion og evt. behandling som de måtte have brug for. Vi oplever som ugerne går, at der er flere borgere som funktionsmæssigt bevæger sig fra grøn- til gulkategori, og fra gul- til rødkategori. Derfor er det godt, at vi nu kan tilbyde behandling i sundhedscentret til de borgere med størst behov – slutter Jannie Fogh Kristensen.
Følg med i, hvordan kommunens institutioner, tilbud og service er påvirket af Corona-krisen på www.randers.dk/coronavirus

Kommentarer