Debat og politik

Læserbrev: S flygter fra ansvaret

Henrik Manero Hald, Gammeljord 9, Tvede, 8930 Randers NØ, Medlem af Velfærdslisten

I starten af 2019 blev yderst kritisable forhold i demensplejehjemmet ”Huset Nyvang” dokumenteret for politikerne i Randers kommune.

Dengang blev det bl.a. dokumenteret, at et dårligt arbejdsmiljø medførte massive udskiftninger i personalegruppen og dermed manglende genkendelighed for plejehjemmets beboere. Det blev dokumenteret, at der var utilstrækkelige personaleressourcer, bl.a. var der 2 nattevagter til centerets 60 beboere. Ligeledes blev det dokumenteret, at der var så alvorlige fejl og mangler i forbindelse med medicihåndteringen, at det rummede en alvorlig fare for patientsikkerheden. Dengang nægtede formanden for omsorgsudvalget, socialdemokraten Fatma Cetinkaya, at stille op til interview i TV2 Østjylland. I stedet udtalte hun til pressen: ”Vi er udmærket klar over, at der er nogle forhold, der ikke har været optimale, og derfor er der sat nogle forskellige initiativer i gang”.

På omsorgsudvalgsmødet d. 23. maj fremsendte vi i Velfærdslisten et forslag om, at der skulle udarbejdes en socialfaglig handleplan for ”Huset Nyvang” for at forebygge en gentagelse af de dokumenterede kritisable forhold. Vi valgte dog selv at trække forslaget på mødet, da forvaltningen gjorde rede for, at der var sat gang i så mange initiativer på demensplejehjemmet, at forslaget var mere eller mindre overflødigt. Godt orkestreret af flertallet i udvalget, der mente, at der nu var ”brug for ro”, så alle de gode initiativer kunne få tid til at virke. Her 14 måneder senere kan vi så konstatere, at alle de pæne ord fra forvaltning og byrådsflertal om, at der næsten var styr på situationen, bedst kan betegnes som et produkt af fri fantasi. Igen har TV2 den 2. juli 2020 dokumenteret yderst kritisable forhold på plejehjemmet. Igen nægter formanden for udvalget at stille op til interview, men udtaler igen til pressen: ”Vi tager kritikken meget alvorligt. God og professionel pleje skal alle kunne regne med på omsorgsområdet i Randers Kommune”. Mest af alt virker det, som om pladen er gået i hak. Den samme ridsede forklaring afspilles igen og igen uden nogen nævneværdig form for forandring.

I starten af 2019 påstod vi i Velfærdslisten, at situationen på demensplejehjemmet var nøje forbundet med de massive nedskæringer, som byrådsflertallet igen og igen havde påført kommunens ældre. Dette blev benægtet af det af socialdemokratiet anførte byrådsflertal. De partier, der gik til valg på at sikre bedre forhold for kommunens ældre, men som glemte deres valgløfter, så snart de kom til magten, så ingen sammenhæng mellem de nedskæringer, de påførte området, og den utilstrækkelige omsorg, som mange brugere og pårørende oplever. Selv om det naturligvis er logik for perlehøns, at økonomiske nedskæringer på kommunens ældre medborgere vil medføre forringet ældreomsorg, lever nogle lokale politikere i en verden, hvor de ikke gider forholde sig til, at deres politiske prioriteringer kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte borger. Det er på tide at gøre op med denne form for politisk ansvarsforflygtigelse.

I Velfærdslisten vil vi nu genfremsætte vores tidligere forslag til genoprettelse af forholdene på Nyvang. Denne gang lader vi os ikke besnakke. Der er ikke brug for flere varme hensigtserklæringer. Der er brug for handling!

Handling, der sikrer de nødvendige ressourcer til området, så vi ikke fremadrettet skal opleve svigt og utilstrækkelig pleje og omsorg. Der er brug for, at Socialdemokratiet fører de fine valgløfter ud i livet og sikrer ordentlige og værdige forhold på ældreområdet. Det hjælper vi gerne Torben Hansen og co. med. Kommunens ældre fortjener langt bedre end det, som byrådsflertallet og forvaltningen til dato har leveret.

Kommentarer