Samfund

Lange ventelister i det offentlige, mens private hospitaler har ledige pladser

Ventetiderne på offentlige hospitaler kan vare op til et år for operationer som kunstige hofter eller knæoperationer. Samtidig står operationsstuerne tomme på private hospitaler, som patienter har mulighed for at vælge, hvis ventetiden i det offentlige system overstiger 60 dage.

Michael Gram Kirkegaard, administrerende direktør for privathospitalet Aleris og formand for Sundhed Danmark, en sammenslutning af danske privathospitaler, påpeger, at de offentlige hospitaler ikke kan overholde de rettigheder, som patienterne er berettiget til.

I februar indgik regionerne, Sundhedsministeriet og privathospitalerne en aftale om, at de private hospitaler skulle hjælpe med at nedbringe de lange ventelister, der opstod efter COVID-19-pandemien og sygeplejerskestrejken.

Sundhed Danmark mener, at regionerne ikke opfylder aftalen tilstrækkeligt, på trods af at de private hospitaler, som en del af aftalen, har sænket sine priser.

En række privathospitaler har sendt et fælles brev til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og bedt hende om at vurdere regionernes opfyldelse af aftalen.

Flere organisationer, herunder Gigtforeningen, Ældresagen og Danske Patienter, er bekymrede over de lange ventelister og opfordrer regionerne til at øge tempoet og henvise flere patienter til behandling på privathospitaler.

Morten Frejl, direktør for Danske Patienter, påpeger også, at mange patienter har svært ved at forstå indkaldelsesbreve, der angiver muligheden for privat behandling. Han foreslår en mere proaktiv tilgang, hvor patienterne tilbydes den bedste og hurtigste behandling, med mulighed for at kontakte regionen, hvis de ønsker at vente længere på en offentlig sygehusbehandling.

Danske Regioner er dog uforstående over for kritikken fra privathospitalerne og hævder, at de har henvist 12 procent flere patienter end året før og dermed overholder aftalen.

Formanden for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach, opfordrer til bedre samarbejde mellem regionerne og privathospitalerne for at løse problemet med ventelisterne, men påpeger også begrænsningerne i de økonomiske ressourcer.

Hun opfordrer patientforeningerne til at kontakte Danske Regioner med konkrete eksempler på uklare informationsbreve.

 

Kommentarer