Samfund

Lauritz.com konkurs – kunder har 50 millioner i klemme

Det kendte auktionshus Lauritz.com er gået konkurs efter en kort periode, hvor virksomheden har været under rekonstruktion. Den samlede gæld til kunder, obligationsejere og øvrige kreditorer er på i alt 148,6 millioner kroner.

Ud af den samlede gæld skylder auktionshuset lidt over 50 millioner kroner til kunder, som har ventet i uger og måneder på at få deres penge.

Ifølge kurator Henrik Selchau Poulsen arbejdes der på at drive auktionshuset videre under nye ejere, og i en pressemeddelelse fremgår det, at der har været dialog med mulige købere.

– Kurator forventer at fortsætte dialogen og forhandlingerne i forventning om, at det vil være muligt inden længe at indgå en aftale, som kan sikre, at aktiviteterne i Lauritz.com kan fortsætte under et nyt ejerskab, lyder det.

Flere medier har forgæves forsøget at komme i kontakt med parret bag Lauritz.com, Bengt og Mette Sundstrøm, blandt andet i deres villa i Klampenborg og på godset Göholm i Sydsverige, som de forpagter. Det har heller ikke været muligt at træffe dem på virksomhedens hovedkontor i Søborg, som nu er lukket.

I pressemeddelelsen lyder det også:

Lauritz.com har siden rekonstruktions indledning opretholdt driften i troen på at kunne sikre en rentabel drift i rekonstruktionsperioden. Sideløbende er der fortsat allerede igangværende forhandlinger og etableret kontakt til yderligere mulige købere eller/og investorer.

Det har desværre ikke vist sig muligt at opretholde driften, og ledelsen i Lauritz.com A/S – og øvrige forbundne koncernselskaber under rekonstruktion – har derfor i samråd med rekonstruktørerne truffet beslutning om at indlevere egenbegæring om konkurs.

Alle aktiviteter hos Lauritz.com er foreløbigt indstillet, og det vil ikke længere være muligt at indlevere effekter til auktion eller vurdering, ligesom der ikke længere vil være mulighed for at byde på effekter. Det er indtil videre ikke muligt at henvende sig i auktionshusene.

Vi er opmærksomme på, at mange kunder har indleveret effekter til Lauritz.com A/S, som er blevet solgt, uden at kunderne har modtaget deres penge. Der er også kunder, som har indleveret effekter til Lauritz.com A/S, som ikke er solgt, og som fortsat opbevares.

Vi er også opmærksomme på, at der er kunder, som ikke har modtaget den vare, som de har købt.

Lauritz.com har registreret alle indleverede varer og alle gennemførte salg, og som kunde – uanset om du er sælger eller køber – behøver du foreløbig ikke at gøre noget.

Vi vil snarest muligt vende tilbage med mere information om, hvad konkursen betyder for dig, som

  1. har indleveret en vare, der ikke er blevet solgt,
  2. har solgt en vare, men ikke fået købesummen udbetalt eller
  3. har købt en vare, som du ikke har modtaget endnu.

Dit krav på udbetaling af tilgodehavende eller på udlevering af en vare er allerede registreret, og du behøver ikke at gøre noget.

Det er vores forventning, at alle berørte kunder vil blive kontaktet i løbet af 2-4 uger. Eventuelle henvendelser kan ske til: lauritz@bruunhjejle.dk

Kommentarer