Debat og politik

Morten Skov Christiansen ny formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fagbevægelsens Hovedorganisation har i dag valgt Morten Skov Christiansen som ny formand. Foto: FH.

Ved en ekstraordinær kongres har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) valgt Morten Skov Christiansen som ny formand. Derudover er Nanna Højlund valgt som stedfortrædende formand og genvalgt som næstformand, mens Flemming Grønsund er ny næstformand i FH.

Torsdag den 7. september var små 400 delegerede fra 65 fagforbund i FH samlet i K.B. Hallen på Frederiksberg for at vælge ny formand til at repræsentere de omkring 1,3 millioner medlemmer. Det blev helt som ventet Morten Skov Christiansen, der kan kalde sig ny formand for FH. Morten Skov Christiansen har været næstformand i FH siden fusionen mellem FTF og LO i 2018 og har i de seneste måneder også været fungerende formand.

– Jeg vil fortsat arbejde for, at alle lønmodtagere har et ordentligt og trygt arbejdsliv. Særligt vil jeg give et løfte til de unge om, at vi skal vende udviklingen, så de ikke længere topper statistikkerne i forhold til arbejdsulykker, chikanesager, dårligt psykisk arbejdsmiljø mm. Det er mit unge-løfte. Det handler kort og godt om, at vi skal investere i vores ungdom og sikre dem ordentlige uddannelser, tid til praktik- og oplæringsvejledning og gode fysiske og psykiske arbejdsmiljøer. Vi har ikke råd til at lade være. Derudover har vi en række vigtige kampe foran os, som jeg sammen med vores to næstformænd naturligvis også vil involvere mig i, siger den nye formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ny stedfortrædende formand
Som ny stedfortrædende formand valgte kongressen Nanna Højlund, der dermed også fortsætter som næstformand.

– Tryghed er et helt afgørende element i både vores arbejdsliv og i vores velfærdssamfund. Jeg vil fortsat arbejde for, at vores arbejdsmarked er smidigt, så det er muligt at skifte spor, og at det økonomiske sikkerhedsnet er finmasket, så vi kan være trygge, hvis vi mister vores job. Samtidigt skal vi sikre udgangene fra arbejdsmarkedet, hvis kroppen siger stop, før kalenderen siger pension. Danske lønmodtagere skal vide, at de har en stærk fagbevægelse i ryggen, og at vi er parate til at slås for dem. At vi forstår, at deres arbejdsliv er forskellige. At vi som fagbevægelse kæmper for dem, både når det gælder om at skabe gode overenskomster, men også når det handler om at sikre deres tryghed, siger Nanna Højlund.

Ny næstformand
Som ny næstformand valgte kongressen Flemming Grønsund. Han kommer fra en stilling som forhandlingssekretær i 3F.

– Vi skal værne om, styrke og udvikle vores danske aftalemodel, både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Den er grundstenen i udviklingen af vores velfærdssamfund, men er udfordret på forskellig vis, f.eks. i forhold til EU’s stigende indflydelse på det danske arbejdsmarked, siger Flemming Grønsund og fortsætter:

– Hvis dine eller dine kollegaers rettigheder bliver angrebet eller trådt under fode, skal du være sikker på, at din fagforening – og i sidste ende FH – står klar til at hjælpe dig og give den nødvendige støtte. Det gælder uanset din rolle og plads på det danske arbejdsmarked. Det gælder for fagbevægelsens rygrad; de tillidsvalgte på arbejdspladserne. Det gælder for de deltids- eller løstansatte og andre prekære ansættelsesforhold, og det gælder de udenlandske kollegaer. Fagforeningen, fællesskabet og i sidste ende FH har og skal have din ryg, siger den nye næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Kommentarer