Samfund

Muskelsvindfonden: ”Lejrene for børn med muskelsvind er vores kronjuvel”

Muskelsvindfonden Familielejr. Foto: Jens Wognsen

I mere end 40 år har Muskelsvindfonden arrangeret lejre hen over sommer, og de gør en stor forskel for børn med muskelsvind og deres familier.

I år deltager 14 familier i den populære familieuge på Musholm i Korsør – her er leg, læring og fællesskab er i fokus. Med aktiviteter til både børn og forældre skabes der rammer for selvstændighed og venskaber, som ruster børnene til et godt og selvstændigt liv med muskelsvind.

Siden 1983 er børn blevet rustet til et liv med muskelsvind

Muskelsvindfondens formand har selv deltaget i mange lejre som barn, og han kender derfor nødvendigheden af, at man så tidligt som muligt styrker børnenes selvstændighed.

– Første lejr for børn og unge blev afholdt i 1983, og i dag kalder vi ofte vores sommer- og familielejre for kronjuvelen i medlemsarbejdet. Det er vigtigt for os i Muskelsvindfonden at gøre en forskel for vores yngste, fordi de ofte har særligt brug for støtte, netværk, rollemodeller og oplevelser, der netop ruster dem til et godt, langt og selvstændigt liv med muskelsvind, fortæller fortæller Simon Toftgaard Jespersen, formand for Muskelsvindfonden.

Familielejren er første skridt og efter de har været afsted sammen med mor og far, tager de afsted alene, når de bliver omkring 11 til 12 år. Vi oplever, at lejrene er trygge rammer, hvor børnene tør også prøve flere af deres egne grænser af. Og det er fantastisk at opleve, hvordan børn med muskelsvind opdager, at de kan mere, end de selv tror, de kan. Sådan havde jeg det selv som barn.

Aktiviteter og pauser styrker fællesskabet

Ugen planlægges af Muskelsvindfondens medlemsafdeling, og leg og læring om sociale relationer er altid i fokus. Rammerne ved Musholm lægger op til hyggeligt samvær, hvor både forældre og børn får talt om livet og delt erfaringer. Pauserne er også vigtige for samtalerne forældrene imellem.

– Vi har lagt vægt på, at aktiviteterne skal kunne aktivere alle. Der skal være noget kun for forældrene og noget kun for børnene. På den måde kan forældrene udveksle erfaringer imens, og børnene har mulighed for at være sig selv og udvikle venskaber, uden at forældrene er til stede. Så vi forsøger at skabe rammerne for selvstændighed og venskaber – både for børn og voksne, siger Tine Højgaard, som er ansvarlig for Muskelsvindfondens lejre hen over sommeren.

 

Kommentarer