Foreningsnyt

Nogen at dele sorgen med

 

Ny sorggruppe starter i august

Sankt Peders kirke indbyder til et sorggruppeforløb i efteråret. Tilbuddet henvender sig til voksne, der har mistet en, de holdt af, og som føler behov for at tale om tabet. Der kan være stor lindring i at udveksle erfaringer med andre, som også har mistet – uanset om det er en ægtefælle, et barn, en forælder eller noget helt fjerde.

Alle deltagere i sorggruppen får mulighed for at fortælle om deres egen sorg og lytte til de andres historier. Det, der fortælles i gruppen, bliver ikke fortalt videre, idet deltagerne lover hinanden tavshed. Møderne foregår i kirkens mødelokaler og varer to timer. De, der har lyst, sluttet med en kort andagt i kirken med et lys, en bøn og en salme.
Hen over efteråret mødes gruppen otte gange og varetages af to frivillige, Pia Vestergaard og Anette Broberg Knudsen, der er ordstyrere og kommer med oplæg til samtalerne.

Forløbet er gratis og begynder mandag den 24. august klokken 16-18, og herefter ligger møderne cirka hver anden uge frem til jul. Hvis man er interesseret, kan man henvende sig til Pia på tlf. 2928 3072 eller Anette på tlf. 2237 2769.

Kommentarer