Land og by

Nyt udvalg skal følge byggeri af plejecenter, daginstitution og idrætshal

Planerne om at opføre et nyt plejecenter, en daginstitution og en idrætshal i Dronningborg får nu følgeskab af et nyt rådgivende udvalg. Udvalget får blandt andet til opgave at udforme en fælles vision for projektet, har Randers Byråd besluttet på mødet den 18. maj 2020.
Et nyt midlertidigt udvalg vil løbende blive orienteret og involveret i proces og beslutninger i planerne om at opføre et nyt plejecenter, en daginstitution og en idrætshal i Dronningborg. Samtidig får udvalget til opgave at udforme en fælles vision for samspillet mellem det nye plejecenter, hallen og daginstitutionen. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 18. maj.
Der er tale om et såkaldt §17, stk 4 udvalg, der skal fungere som styregruppe for byggeprojektet, og følgende blev valgt som medlemmer af udvalget:
– Formand: Borgmesteren.
– Formanden for Børne og familieudvalget
– Formanden for Sund. Idræt og kultur
– Formanden for Omsorg
– Susanne Nielsen, Dansk Folkeparti
– Mogens Nyholm, Det Radikale Venstre
– Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten
Et §17, stk 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, som byrådet kan nedsætte til at varetage særlige opgaver. Det hedder sådan, fordi reglerne står i Styrelseslovens §17, stk. 4.
Byggerier for knap 180 millioner kroner
I februar besluttede Randers Byråd at sætte gang i forberedelserne af det omfattende byggeri, der har en samlet anlægssum på knap 180 millioner kroner. Penge, som byrådet afsatte i forbindelse med budgetaftalen for perioden 2020-2023.
I alt er der afsat godt 20 millioner kroner til den ny daginstitution og 130 millioner kroner til et nyt plejecenter med 60 lejligheder og tilhørende servicearealer. Derudover har byrådet afsat 19 millioner kroner til den nye idrætshal.
Ifølge en foreløbig tidsplan vil de nye byggerier være klar til brug i midten af 2023.

Kommentarer