Debat og politik

Op mod hver fjerde voksne er hægtet af den digitale udvikling

En stor del af befolkningen er ikke i stand til at navigere digitalt i den offentlige sektor. Det konkluderer en ny rapport fra tænketanken Justitia. Arkivfoto: Hannah Wei.

Af: Jan Hagsholm
Ansv. Redaktør • Danmarks Netaviser

Stadig flere borgere hægtes af den voksende digitalisering. Det kan medføre tab af borgernes retssikkerhed og deres basale rettigheder. Det viser ny rapport fra den juridiske tænketank Justitia, der udkommer i dag.

Tænketanken vurderer, at digitaliseringen af den offentlige sektor er en udfordring for op mod en fjerdedel af den voksne befolkning. Det skaber vilkårlig retssikkerhed for mange borgere, lyder det i rapporten.

Ifølge Birgitte Arent Eriksson, der er vicedirektør i Justitia og en af forfatterne til rapporten, må borgere ofte ty til hjælp fra deres familie eller fagforbund, når de skal tilgå det offentlige. Dermed lægger de deres retssikkerhed i hænderne på andre, ligesom de oplever et tab af værdighed, når andre får adgang til intime detaljer fra deres privatliv.

Rapporten konkluderer, at den danske befolkning er delt op i et såkaldt digitalt A- og B-hold, og B-holdet rummer ifølge hende, en bredere gruppe end man hidtil har troet.

– Det viser sig jo, at der er en ret stor del af befolkningen, som ikke er i stand til at navigere i en digitalt offentlig sektor. Og når de ikke kan det, har de også svært ved at gøre deres ret gældende. Det betyder, at de har svært ved at få de ydelser, som de har ret til. De har også svært ved at leve op til de forpligtelser, som velfærdssamfundet stiller til dem, hvilket også betyder, at de kan risikere at blive straffet, når de ikke kan finde ud af at gøre det de skal.

– Den manglende digitale kompetencer kan betyde, at borgere, der hidtil har været velfungerende, bliver reduceret til ressourcesvage borgere i mødet med den digitale offentlige sektor, eller at en allerede eksisterende udsathed forstærkes. Dermed risikeres en yderligere skævvridning af samfundet, fortæller Birgitte Arent Eriksson.

I rapporten fra tænketanken anbefales det blandt andet, at der oprettes et selvstændigt Digitaliseringsministerium eller lignende med stærke tværgående kompetencer, som kan indsamle og opbygge en mere bred og solid faglig viden om digitalisering og anvendelse af ny teknologi.

Samtidigt skal Folketinget have større indflydelse på rammerne for den digitale og teknologiske udvikling af den offentlige sektor, blandt andet gennem indgåelse af brede politiske aftaler.

Endvidere anbefales det i rapporten, at der skabes et såkaldt digitalt fripas eller at de digitale selvbetjeningssystemer bliver et tilbud og ikke en pligt for borgerne.

Pia Kjærsgaard, der er ældreordfører i Dansk Folkeparti er ikke overrasket over, at så mange mennesker lader til at være hægtet af den digitale udvikling.  

I et interview til TV2 News siger hun:

– Jeg mener, det er et stort problem, og det har jeg faktisk ment lige siden, alt det her blev indført for efterhånden en del år siden. Jeg har bragt sagen op i Folketinget adskillige gange, og jeg er virkelig glad for, at det nu bliver berørt igen med dokumentation i en rapport. Og de forslag, som Justitia kommer med synes jeg bestemt, vi skal følge op på, siger Pia Kjærsgaard, og understreger:

– Det går bare ikke, at der er så mange, der føler sig fuldstændigt tabt i systemet. Samtidig er det jo også en ydmygelse for dem, der ikke lige kan finde ud af det, og dermed skal på Borgerservice for at få hjælp.

Rapporten fra Justitia kan i sin helhed hentes her: Rapport.

Kommentarer