Kultur og events

Orkideerne blomstrer i vores fineste kær

I Randers Kommune har vi mange kærområder i vores ådale. I denne tid blomstrer orkideerne i de fineste og artsrigeste af disse rigkær. En af dem er Sump-hullæbe. Den er kendt fra fire privat ejede lokaliteter i Randers kommune i Kastbjerg Ådal, Skals Ådal og Nørre Ådal.

Sump-hullæbe i blomst kan næppe forveksles med andre danske planter. Blomsterne er ret store og iøjnefaldende. De er 20-25 mm brede. Læben er 10-12 mm lang, hvid med røde og gule tegninger. Den skal i sjældne tilfælde kunne optræde med mørkerøde eller hvidgule blomster.

Sumphullæben er temmelig sjælden i Østdanmark og Nordjylland og er ligesom flere af vores mere sjældne kærplanter rødlistet, da dens voksesteder er truet af blandt andet dræning og tilgroning.

Heldigvis bliver mange af de fine kær i Randers Kommune plejet af lodsejerne ved afgrænsning.

Alle orkideer i Danmark er fredet og må ikke plukkes.

Kommentarer