Uddannelse

Randers Kommune øger antallet af elever i praktik

Situationen omkring Covid-19 har medført stigende ledighed og gjort det sværere for elever på erhvervsuddannelserne at finde en praktikplads. Som kommunens største arbejdsplads udvider Randers Kommune antallet af praktikpladser, så der bliver ansat flere elever allerede fra efteråret 2020.

– Vi oplever lige nu en stigning i ledigheden samtidig med, at elever på erhvervsuddannelserne har sværere ved at finde en praktikplads. Derfor udvider vi antallet af praktikpladser, så flere ledige og unge kan få en håndsrækning og en vej ind på arbejdsmarkedet – siger Jesper Kaas Schmidt, der er kommunaldirektør i Randers Kommune.

Hvor mange ekstra elever der konkret bliver tale om er endnu ikke endeligt afklaret. Men der er udsigt til, at Randers Kommune fra efteråret 2020 uddanner op til 10 ekstra elever på den pædagogiske assistentuddannelse og, at tandplejen vil ansætte en tandklinikassistentelev, mens der på det tekniske område forventes oprettet ekstra praktikpladser til anlægsgartnere og servicemedarbejdere.

Også på det administrative område er der lagt op til at etablere ekstra praktikpladser. Derudover er der udsigt til, at der i samarbejde med jobcenteret bliver oprettet ekstra elevhold med social- og sundhedshjælpere og assistenter. Her er forløbene tiltænkt ledige, der kunne tænke sig at skifte branche.

En god investering
Hvert år ansætter Randers Kommune knap 250 elever og opgjort i såkaldte elevpoint overstiger Randers Kommune allerede målet om antal praktikpladser. Elevpoint er en opgørelse, hvor de forskellige erhvervsuddannelser hvert år vægtes forskelligt alt efter behovene i branchen.

– Som kommunens største arbejdsplads har vi selvfølgelig et stort ansvar for at være med til at uddanne kvalificeret arbejdskraft. Men det er også en god investering, der sikrer, at vi både nu og i fremtiden kan ansætte kvalificerede social- og sundhedshjælpere, pædagoger, sagsbehandlere og tekniske medarbejdere til at løse de mange opgaver, vi har i kommunen – siger Jesper Kaas Schmidt.

Hvor mange ekstra elever Randers Kommune ender med at ansætte afhænger både af en konkret vurdering på de enkelte arbejdspladser af, hvor mange elever de kan rumme. Derudover afventer Randers Kommune den nærmere udmøntning af trepartsaftalen, der i slutningen af maj blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder i lyset af COVID-19. I denne aftale er netop ordninger, der kan øge antallet af praktikpladser i den offentlige sektor et væsentligt element.

I kommunerne på landsplan er der i alt ansat 17.910 elever svarende til et gennemsnit på 182 elever per kommune.

Kommentarer