Foreningsnyt

SAM Foreningen afholder generalforsamling.

SAM foreningen, der står for Sociale Aktiviteter og Motion, og hvis formål er at hjælpe de mest socialt udsatte borgere i Randers, til en forbedret livskvalitet, afholder generalforsamling torsdag d. 25. juni kl. 16.00 i deres kolonihave ”Onkel SAMs hytte”, Benzonvej 7.
Dette års generalforsamling har været kraftigt forsinket grundet Corona krisen og sundhedsmyndighedernes begrænsninger i forhold til forsamlinger. Der er dog nu blevet åbnet så meget op, at det er muligt at gennemfører generalforsamlingen.
Endvidere planlægger foreningen at genopstarte sine sportslige og sociale aktiviteter umiddelbart efter sommerferien. Og det er der stærkt brug for.
– Der er ingen tvivl om, at de mest udsatte borgere i vores kommune, de mennesker, der lever et liv med misbrug, hjemløshed og forskellige diagnoser, har været ekstremt påvirket af den sociale isolation, som den igangværende sundhedskrise har skabt – udtaler Sara Eiby, der er næstformand i SAM foreningen.
– De borgere, der, inden Corona-krisen dagligt deltog i vores aktiviteter, har savnet fællesskabet og det sociale liv, som SAM foreningen skaber i deres dagligdag. Så det haster med at få normaliseret indsatsen, så de igen får mulighed for at bryde den sociale isolation, som mange af dem har levet med i de sidste måneder. Der er ingen tvivl om, at de sidste måneders isolation, har været hårde ved vores brugere, og grænsen er ved at være nået med risiko for en forværring af deres livsforhold og deres livskvalitet.
SAM foreningen fik inden sommerferien, sikret økonomi til driften via de såkaldte paragraf 18 midler, som er midler til frivilligt socialt arbejde.
– Vi er naturligvis rigtigt glade for, at vi kan fortsætte vores foreningen. I hvert fald indtil starten af 2021. Men det er altså lidt trist, at forståelsen for foreningens arbejde og indsats fra nogle politiske partiers side kan ligge på et meget lille sted”, udtaler formanden for SAM foreningens bestyrelse, Henrik Manero Hald.
– Især den manglende forståelse for foreningens arbejde hos nogle af de lokale socialdemokrater skaber forundring. Til gengæld vil vi gerne takker for den opbakning, vi konstant har mødt fra flertallet i socialudvalget i form af Venstre, SF og Velfærdslisten. Uden dem havde foreningen sikkert allerede været nedlagt”
Foreningens bestyrelse håber fortsat på politisk opbakning og forståelse for det arbejde, der udføres, og har i forbindelse med generalforsamlingen inviteret de tre partier fra socialudvalget til en dialog om dette. Men repræsentanter fra alle partier er naturligvis velkommen til generalforsamlingen.
– Vi vil gerne i dialog med alle, der ser et formål med vores forening, og de aktiviteter, vi skaber for byens udsatte borgere. Derfor er vores generalforsamling, også åben. Byens udsatte borgere har brug for SAM foreningen, og lige præcis den målgruppe, vi har, hvor dele af dem lever med et aktivt misbrug, har ikke andre steder at gå hen. De kan ikke rummes i byens eksisterende tilbud. Så vi håber inderligt, at et politisk flertal vil sikre foreningens overlevelse eventuelt i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Randers Kommune er lige blevet begunstiget med en udligningsreform, der trods alt giver lidt flere penge i kommunekassen, så hvis der er politisk vilje, kunne man nok afse de penge, som driften af foreningen koster. Om ikke andet så blot for et halvt år. Så er jeg sikker på, at vi godt kan være selvkørende økonomisk med støtte fra fonde, og private investorer – afslutter næstformanden for SAM, Sara Eiby.
Efter generalforsamlingen, der gennemføres under åben himmel, tændes grillen, så deltagerne har mulighed for lidt at spise.
For yderligere info
Formand for SAM Henrik Manero Hald tlf. 28441747
Næstformand for SAM Sara Eiby tlf. 51356918

Kommentarer