Samfund

Søsterselskab til Nordic Waste kan drages til ansvar for jordskredet ved Ølst

Kammeradvokaten mener der er belæg for, at rejse et erstatningskrav mod søsterselskab til Nordic Waste. Foto: Danmarks Netavis.

Kammeradvokaten afslutter inden for de kommende dage første del af sin undersøgelse af Nordic Waste-sagen. Denne del af undersøgelsen går på, om andre virksomheder end Nordic Waste A/S kan drages til ansvar for jordskredet ved Ølst.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Miljøministeriet onsdag.

Undersøgelsen viser, at der er grundlag for, at staten og Randers Kommune kan rette et krav mod DSH Recycling A/S, et søsterselskab til Nordic Waste A/S.

Regeringen vil nu handle på undersøgelsens konklusion og rette krav mod selskabet.

– Nu tager vi endnu et skridt på vejen mod at sikre, at så meget som muligt af regningen for jordskredet ved Ølst ender dér, hvor den hører hjemme, nemlig hos forureneren. Kammeradvokatens undersøgelse viser, at ansvaret for jordskredet ikke er begrænset til Nordic Waste A/S, der drev virksomheden, men også omfatter DSH Recycling A/S, der er en del af samme koncern. Derfor retter vi nu et krav mod DSH Recycling A/S, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Kammeradvokatens undersøgelser falder i to dele. Den første del, der nu er ved at blive afsluttet, går på, om andre virksomheder ud over Nordic Waste A/S kan drages til ansvar for jordskredet ved Ølst. Den anden del går på, om ledelsen, ejerne eller andre personer hos Nordic Waste A/S kan gøres ansvarlig for de indtrufne skader.

Kammeradvokaten arbejder fortsat på at afslutte anden del af undersøgelsen, mens Staten og Randers Kommune desuden fortsat forfølger sine krav i konkursboet efter Nordic Waste A/S.

Kommentarer