Uddannelse

SOSU-forløbet er en succes

Sidste år satte Jobcenter Randers, kommunens områdecentre og Randers Social- og Sundhedsskole et opkvalificeringsforløb i søen. Et forløb, der har til formål at præparere ledige jobkandidater over 25 år, der ønsker at skifte branche, til at kunne begynde på GF2 og på SOSU-hjælper uddannelsen for at uddanne den arbejdskraft, branchen har brug for. Forløbet er en stor succes, og til august startes et nyt forløb.

På grund af manglende faglært arbejdskraft som social- og sundhedshjælper gik Jobcenter Randers, Områdecentrene og Randers Social- og Sundhedsskole i 2019 sammen for at se på en fælles løsning i form af et opkvalificeringsprojekt for ledige jobkandidater i Randers kommune. 25 ledige kandidater startede op på forløbet, og ud af dem kom 17 i voksenlære og er nu godt i gang med uddannelsen som SOSU-hjælper. Til august starter et nyt Før-SOSU forløb op, der giver mulighed for at starte på GF2 til oktober.

I år opskaleres pladserne
Forløbet var en stor succes. Der var oprindeligt plads til 16 kursister, men efter Før-SOSU forløbet var der 17, der alle brændte lige meget for muligheden for at fortsætte på GF2, som ønskede at fortsætte.

– Det er ren luksus at være en del af at et så populært forløb. Vi har stor opbakning fra områdecentrene, der stiller uddannelsespraktikker til rådighed som led i Før-SOSU forløbet, og det er fantastisk at arbejde med de ledige jobkandidater, der brænder så meget for at tage, for nogle, en ny uddannelse – det kan kun give dygtige og motiverede medarbejdere i fremtiden – siger Karina Rask, leder af Jobhuset hos Jobcenter Randers.

– Med sådan en opbakning og succesrate kan vi ikke andet end udlede, at der er et behov for arbejdskraften på områdecentrene, og at der er en stor velvilje hos kommunens ledige jobkandidater for at få en fremtid med gode beskæftigelsesmuligheder. Derfor gør vi det igen. Denne gang går vi efter at starte 35 kandidater op på Før-SOSU forløbet, hvoraf vi satser på at kunne tilbyde 25 kandidater en plads på GF2 – slutter hun.

Områdecentrene står klar
Flere af kommunens områdecentre står igen klar til at deltage i forløbet. Tirsdalens Plejecenter i Kristrup var et af de plejecentre, der var med i det første forløb, der blev søsat i efteråret 2019. Deres oplevelse af forløbet og af kandidaterne har været meget positiv:

– Vi vil helt sikkert gerne være med igen. Det er stensikkert” siger centerleder på Tirsdalens Plejecenter, Susanne Tvede og fortsætter: ”Vi havde en kandidat fra forløbet hos os i før-SOSU praktik. Hun er lige nu i gang med den ordinære SOSU-hjælperuddannelse og er faktisk nu i uddannelsespraktik hos os – bare i en anden afdeling end den, hun var i under forløbet.
Susanne er ikke i tvivl om, at programmet, de har fulgt på Før-SOSU forløbet, har været rigtig godt.

– Kandidaterne har fået et indblik her, som har givet dem bedre forudsætninger for at suge til sig under Før-SOSU praktikken. De er også allerede afklaret fra forløbet forud på skolen og ved lidt om, hvad de kan forvente på arbejdspladserne. De kommer med en høj motivation og lyst til at lære. På den måde kan det jo næsten kun lykkes.
Det betyder også noget for tilmeldingen til selve uddannelsen, at flere har været ude og snuse til faget, mener Susanne Tvede:

– Man får tilmeldte til SOSU-hjælperuddannelsen, der allerede ved, de vil det. Normalt ved man ikke 100 %, hvad man går ind til, inden man tager en uddannelse. Efter sådan et forløb som dette har man prøvet på egen krop, om det er en uddannelse, man mener, man kan engagere sig i. I år så vi en stigning i kandidater, der søgte ind på uddannelsen, og det er jo positivt at være en del af et forløb, der på den måde bidrager til flere faglærte og motiverede kolleger i branchen – slutter hun.

Interesserede ledige jobkandidater kan kontakte jobcentret
For at kunne komme i betragtning til opkvalificeringsforløbet er der et par kriterier, der skal kunne opfyldes. Man skal blandt andet være over 25 år og ledig, man skal have bestået 9./10. klasse med minimum et 02 (eller 6 efter den gamle karakterskala) i fagene dansk og matematik eller FVU trin 4 i læsning og trin 2 i matematik, og man skal have lyst til at arbejde inden for en anden branche, end man har været vant til og have lyst til at uddanne sig til et fag med gode jobmuligheder i fremtiden. Er man i tvivl, om man opfylder kriterierne, så kan man kontakte jobcentret inden 10. august og tilmelde sig informationsmødet, der finder sted på Randers Social- og Sundhedsskole den 11. August fra 13.00-15.00.

Kommentarer