Debat og politik

Sundhedsordfører enig med Robusthedskomissionen på flere punkter

Sundhedsordfører for Liberal Alliance, Louise Brown vender tommelfingeren op til flere af Robusthedskomissionens anbefalinger. Foto: Anders Krogh.

Det danske sunhedsvæsen står overfor gennemgribende forandringer, hvis regering og folketing følger de anbefalinger, som mandag blev præsenteret i Robusthedskomissionens længe ventede rapport.

På et indkaldt pressemøde mandag formiddag gennemgik formand for Robusthedskomissionen, Søren Brostrøm, seks overordnede præmisser og 20 anbefalinger, der skal gøre det danske sundhedsvæsen mere robust. Det skal blandt andet ske ved at sikre mere personale med mere tid til den borger- og patientnære kerneopgave på sundheds- og ældreområdet.

En af kommissionens anbefalinger er, at der i fremtiden skal prioriteres hårdere i sundhedsvæsenet. Det vil blandt andet betyde, at ikke alle patienter får den samme behandling og de samme tilbud fremover. Behovet for at prioritere kommer, ifølge kommissionens formand, til at handle om, at der kommer flere og flere behandlingskrævende ældre, og at man ikke længere kan løse problemet ved blot at tilføre sundhedsystemet flere penge eller ansætte flere læger og sygeplejersker. For de findes simpelthen ikke.

Sundhedsordfører for Liberal Alliance, Louise Brown er enig i den konklusion fra kommissionen.

– Jeg er oprigtig glad for, at kommissionen er kommet frem til, at det ikke er flere penge, der løser problemet. Det har Liberal Alliance sagt i mange år, så det er dejligt, at dét er blevet slået fast.

Og så er jeg enig med kommissionen i, at vi skal have faglig professionalisme ind over til at prioritere, hvad der er nødvendig og hvad der er overflødig behandling, påpeger Louise Brown.

– I dag sættes der en masse aktiviteter i værk, som rent faktisk ikke er nødvendige, og som personalet ovenikøbet selv betegner som irrelevant. Det kan for eksempel være overdiagnosticering eller unødvendig overbehandling. Det er helt klart noget af det, vi skal kigge på.

En anden konklusion fra Robusthedskommissionen er, at den meget store andel af deltidsansatte udgør en trussel mod fremtidig sundhedsbehandling og ældrepleje, og behovet er derfor, at langt flere medarbejdere skal arbejde på fuld tid på landets sygehuse og inden for ældreplejen.

Ifølge kommissionen er der mangel på personale i ældreplejen, ubesatte vagter på sygehusene og patienter, der må vente på behandling og pleje. Situationen er så kritisk, at det er umuligt at besætte hver fjerde social- og sundhedshjælperstilling samt hver femte stilling som social- og sundhedsassistent og sygeplejerske.

Trods årelange bestræbelser på at få flere til at arbejde på fuld tid, arbejder stadig 85% af alle social- og sundhedshjælpere på deltid. For social- og sundhedsassistenterne er tallet 71% og blot 54% af sygeplejerskerne arbejde fuld tid. Desuden trækker sundhedsarbejdere sig typisk tilbage omkring efterlønsalderen, i modsætning til lægerne.

Sundhedsordfører for Liberal Alliance, Louise Brown, mener der skal ske en holdningsændring til de sundhedsfaglige fag.

– Vi skal som samfund vise noget mere tillid til de ansatte. Det tror jeg i øvrigt også er en af de ting, der kan være med til at forme et sundhedsvæsen, som man har lyst til at arbejde i. Altså skabe nogle arbejdspladser, som man vædsætter, fordi det er fagprofessionelt, og fordi de ansatte får lov til at gøre det, som de er uddannet til og som de selv kan vurdere at være fagligt og fornuftigt. Det er vel det, tillid handler om, understreger Louise Brown.

– Og vi kan lige så godt se i øjnene, at der ikke er nok arbejdskraft til rådighed i Danmark. Vi er enige i, at vi skal have konverteret de mange deltidsstillinger til flere arbejdstimer, så længe det foregår ad frivillighedens vej. Men flere deltidsansatte efterspørger allerede fuldt tid, og med større indflydelse på arbejdsopgaver og vagtplanlægning, så tror vi, at det kommer lidt af sig selv. Og her hjælper det ikke med flere penge. Derfor er vi nødt til at kigge andre steder hen. Vi skal blandt andet se på ny teknologi, som vi jo hører, at patienterne rent faktisk gerne vil benytte sig af.

Til gengæld advarer Louise Brown om, at den lange række af Robusthedskomissionens anbefalinger kan gå ud over den forventning og de retigheder, som borgerne har idag om ventelister og frit sygehusvalg. Liberal Alliance har fornylig fremlagt sit eget sundhedsudspil med titlen “Det hele handler om dig”.

– I vores seneste sundhedsudspil er omdrejningspunktet, at vi skal have fokus på det vigtigste, nemlig dig som patient. Her foreslår vi blandt andet, at borgerne skal have ret til udvidet frit sygehusvalg fra dag ét. Og her kan vi bruge det private, som allerede står klar med en masse kapacitet. Hvis man har udsigt til lang ventetid på et offentligt sygehus eller bare lyst til at købe noget i det private, så skal man jo kunne gøre det. Det betragter vi i Liberal Alliance som helt natuligt og et ægte frit valg, slutter Louise Brown.

Kommentarer