Foreningsnyt

Vellykket generalforsamling i SAM foreningen

Se billedserie SAM foreningens generalforsamling blev holdt udendørs i det gode vejr. Foto: Jan Szwed.

SAM foreningen (Sociale Aktiviteter og Motion) fik afholdt deres årlige generalforsamling under åben himmel i foreningens kolonihave ”Onkel Toms Hytte”, i går torsdag d. 25. juni.
Foreningsnyt – indsendt af Henrik Manero Hald.
Generalforsamlingen, som var velbesøgt med over 50 deltagere, primært brugere af foreningens tilbud, skulle blandt andet forholde sig til sidste års arbejde, godkende regnskabet og vælge en ny bestyrelse.
SAM foreningen har de seneste år gennegået en turbulent periode, hvor foreningens eksistens har været truet, siden Randers kommune valgte af udskille foreningens drift fra kommunens budget. En beslutning, der har betydet, at foreningen nærmest har hoppet fra tue til tue for at sikre den nødvendige økonomi, så byens mest udsatte borgere får mulighed for oplevelsen af fællesskab og netværk indenfor rammerne af de aktiviteter, både sportslige og sociale, som foreningen tilbyder.
Formanden, Henrik Manero Hald, redegjorde for de mere end 25 ture og udflugter, som foreningen havde arrangeret eller deltaget i, rundt omkring i landet foruden de daglige aktiviteter, der i 2019/2020 bestod af fodbold, svømning, petanque, ridning, bowling og fitnesstræning. Udover dette har foreningen afholdt ”åbent hus” arrangementer i foreningens kolonihave to gange i det foregående år med mere end 80 deltagere pr. gang. Foreningen var ligeledes medarrangører af et debatmøde med formanden for foreningen SIND, Knud Kristensen, i forbindelse med Folkemødet i august 2019, og foreningen afholdt et mødet med politiske repræsentanter fra socialudvalget, Socialdemokraterne, SF og Velfærdslisten, for at skabe en dialog med politikerne om foreningens arbejde og fremtidssikring af dette.
Til dette års generalforsamling var der ligeledes mødt politiske repræsentanter, fra de partier, der løbene har støttet foreningen arbejde. Christian Brøns borgmesterkandidat for Venstre, Kasper Fuhr Christensen byrådsmedlem for Velfærdslisten og SF der var repræsenteret ved Søren Nolander. Alle tre repræsentanter anerkendte SAM foreningens vigtige arbejde med de socialt udsatte borgere, og de lovede hver især, at arbejde målrettet for, at foreningens drift igen skulle sikres af Randers kommune med en permanent bevilling. En bevilling der skulle sikre, at foreningen ikke konstant skulle stå i en overlevelseskamp til stor frustration for foreningens mange brugere. Til gengæld udtrykte flere af foreningens brugere under beretningsdebatten, stor forundring over den manglende socialdemokratiske opbakning til foreningens virke, og fandt denne i direkte modsætning til de udmeldelser, som de socialdemokratiske byrådsmedlemmer fremførte på det tidligere nævnte dialogmøde.
SAM foreningen planlægger at genåbne for alle foreningens aktiviteter i august måned. Coronakrisen satte en brat stopper for aktiviteterne, som har betydet, at brugerne for en periode ikke har kunnet deltage i det sociale fællesskab, som SAM foreningens aktiviteter skaber. Men nu er der kommet så meget styr på sundhedskrisen, at foreningen igen kan komme i gang, og hvor nye aktiviteter, f.eks. opstart af et cykelhold, er på tegnebrættet i forbindelse med opstarten efter sommerferien. Ligeledes kunne formanden berette, at SAM foreningen netop havde fået tildelt 180.000 fra socialstyrelsens midler til frivilligt socialt arbejde (PUF). Penge, der ubeskåret kommer til at skabe rammerne for de næste måneders aktiviteter for byen socialt udsatte borgere.
SAM foreningen har ligeledes modtaget støtte fra Randers kommune i forbindelse med uddeling af de såkaldte § 18 midler. Disse penge bruges nu i henhold til den indsendte ansøgning, at ansættelse af to koordinatorer, der skal sikre de daglige aktiviteter med foreningens brugere. Midlerne har sikret foreningens drift frem til starten af 2021, hvorefter foreningens videre eksistens fortsat er usikker.
Foreningens regnskab for perioden 2019 /20 blev uddelt og enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, og kontingentet for foreningens kollektive medlemmer blev fastsat uændret.
Slutteligt blev der valgt en ny bestyrelse. Flertallet af den nye bestyrelse modtog genvalg, og bestyrelsen blev suppleret med yderligere tre medlemmer. Den nye bestyrelse er: Henrik Manero Hald, Sara Eiby, Karina Dyveke, Anja Jensen, Anders Olsen, Tom Christensen, Johnny Vig Steen, Tina Rewaldt Drachmann, Kristina Askøe Andersen, og Ib Møller Pedersen, som desværre ikke selv var til stede under generalforsamlingen grundet arbejde, men som gerne ville indtræde i bestyrelsen for at støtte op om foreningens arbejde, med byens udsatte borgere.

Kommentarer