Debat og politik

3F anbefaler medlemmer at stemme JA til overenskomstaftaler

3F’s hovedbestyrelse har torsdag med overvældende flertal vedtaget at anbefale et ja til de indgåede overenskomstaftaler på det offentlige og grønne område.

– Der er tale om fire dygtigt forhandlede og perspektivrige overenskomstaftaler. De betyder både kontante lønforbedringer og andre arbejdslivsgoder for vores medlemmer samt bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne, siger forbundsformand Henning Overgaard.

Hovedbestyrelsen behandlede de indgåede forlig inden for det offentlige – på henholdsvis det statslige, det kommunale og det regionale område – samt overenskomstforliget mellem 3F’s Grønne Gruppe og GLS-A.

Ved præsentationen af de offentlige forlig over for 3F’s hovedbestyrelse blev der bl.a. lagt vægt på en historisk høj ramme på 8,8 procent, bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne og en udvidet lønret i forbindelse med barsel, samt at der etableres en frihedsopsparing, som giver medarbejderne øget fleksibilitet.

Overenskomsten på det grønne område betyder bl.a. lønstigninger på 11,75 kr. over de næste to år og en forhøjelse af arbejdsgiverbidraget til pension på to procent, som modsvares at et tilsvarende mindre bidrag fra lønmodtagerne. Dertil kommer, at medarbejdernes fritvalgskonto forhøjes med to procent.

I forbindelse med GLS-A forliget fremhæver Henning Overgaard også, at parterne ”styrker samarbejdet med henblik på øget organisering og bedre arbejdsmiljø:”

– I hovedbestyrelsen blev det modtaget meget positivt, at arbejdsgiverne her vedkender sig deres medansvar for og fordel af et organiseret arbejdsmarked, siger 3F’s forbundsformand.

Kommentarer