Foreningsnyt

Byråd godkender ny organisering af Randers Idrætshaller

Mulighed for lokale bestyrelser og krav om, at kommercielle aktiviteter ikke må belaste den samlede organisation. Det er nogle af elementerne i et sæt nye vedtægter og en ny organisering af Randers Idrætshaller, som byrådet har vedtaget på mødet den 15. juni 2020.
En ny og stærk organisering var ønsket, da byrådet tilbage i oktober 2019 bad forvaltningen om at foreslå en ny organisering for den selvejende institution, Randers Idrætshaller. Siden har et forslag været i høring, der er vedtaget ændringsforslag, og nu er en aftale faldet på plads.
På mødet den 15. juni har byrådet således vedtaget et sæt nye vedtægter og en ny organisering, der efter planen vil træde i kraft til august.
Lokale bestyrelser
Med beslutningen fastholdes repræsentantskabet som øverste myndighed med samme kompetencer som tidligere, men ellers er der lagt op til en række ændringer. Blandt andet bliver bestyrelsen i Randers Idrætshaller udvidet fra fem til syv medlemmer, og det er nu skrevet ind i vedtægterne, at det skal tilstræbes. at sammensætningen er kompetencebåret. Formanden og yderligere to medlemmer bliver udpeget af byrådet. De resterende fire medlemmer bliver valgt af repræsentantskabet i Randers Idrætshaller.
Derudover bliver det nu muligt at oprette lokale bestyrelser i de enkelte haller, hvis et flertal af de lokale brugere ønsker det.
Kommercielle aktiviteter i selvstændigt selskab
De nye vedtægter betyder også, at kommercielle og eventmæssige aktiviteter skal foregå i et selvstændigt selskab. Det er for at sikre, at eventuelle tab ikke kommer til at belaste den samlede organisation.
Den selvejende institution Randers Idrætshaller ejer hal 1-4 i Arena Randers, Tennishallen, hal 1-2 i Dronningborghallen og UIvehøjhallen. Derudover administrerer institutionen brugen af skoleidrætshallerne i Randers. Og i 2021 vil Randers Byråd tage til, at øvrige selvejende haller, kommunale haller og anlæg også bliver en del af Randers Idrætshaller.
De reviderede vedtægter bliver behandlet på et repræsentantskabsmøde i Randers Idrætshaller inden sommerferien og vil efter planen træde i kraft den 1. august 2020.

Kommentarer