Samfund

Danmark sender fregatten Iver Huitfeldt til Det Røde Hav

Fregatten Iver Huitfeldt sendes nu på mission til Det Røde Hav. Foto: Forsvarsministeriet.

Det bliver fregatten Iver Huitfeldt, der nu sendes til operation under den internationale maritime koalition i og omkring Det Røde Hav. Det sker ifølge Forsvarsministeriet for at styrke den maritime sikkerhed. Fregatten vil desuden forventeligt kunne indsættes i en kommende EU-ledet sømilitær mission i området.

Iver Huitfeldt afsejler i dag mandag mod Suez, hvorfra den sejler til Det Røde Hav, når regeringens beslutningsforslag forventeligt vedtages i Folketinget 6. februar. Iver Huitfeldt vil indgå i den amerikansk-ledede defensive Operation Prosperity Guardian, hvis formål er at sikre retten til fri sejlads gennem Det Røde Hav, Bab el-Mandab-strædet og Adenbugten.

FN vedtog 10. januar 2024 en resolution, som fordømmer Houthi-bevægelsens angreb på skibe i Det Røde Hav. Angrebene fra Houthi-bevægelsen har fundet sted siden november 2023 og udgør en trussel mod regional fred og sikkerhed.

– Houthiernes angreb mod international skibsfart og dermed sikkerhed i internationalt farvand er stærkt bekymrende og en alvorlig trussel mod den internationale verdensorden. Som en stor søfartsnation har Danmark en klar interesse i at bidrage til sikkerheden på havet. Derfor har regeringen besluttet at sende et militært bidrag ved fregatten Iver Huitfeldt til Det Røde Hav. En beslutning, der forventes at være bred opbakning til i Folketinget, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Danmark har af flere omgange bidraget til forskellige indsatser i området siden 2008. Regeringen har med beslutningsforslag B 103 anmodet Folketinget om samtykke til udsendelse af danske militære bidrag med henblik på at styrke den maritime sikkerhed i og omkring Det Røde Hav. Med beslutningsforslaget vil det danske militære bidrag forventeligt kunne indsættes i den muligt kommende EU-ledede sømilitære mission i området.

– Houthiernes brutale angreb er fuldstændig uacceptable, og jeg er derfor utrolig stolt af, at Danmark som en stor søfartsnation går forrest og bidrager, når de søfarende og retten til fri sejlads skal forsvares. Tak til Folketinget for bred opbakning, men først og fremmest tak til alle dem, som forlader deres familie og pårørende for at stævne ud og passe på os. De yder en uvurderlig indsats for Danmark, og det er utroligt værdsat hos alle os i rederierne, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Foruden deltagelsen i den defensive Operation Prosperity Guardian stiller Danmark med en stabsofficer til en amerikansk-ledet offensiv koalition i rammen af beslutningsforslag B 104, som Folketinget vedtog den 24. januar. Koalitionen udfører offensive aktioner mod Houthi-bevægelsen, der skal reducere houthiernes evne til at angribe skibsfarten og få dem til at standse med disse ulovlige angreb.

Kommentarer