Foreningsnyt

Ekstraordinære millionpuljer til sårbare og udsatte i forbindelse med corona

Foreninger og organisationer, som arbejder for sårbare og udsatte, kan nu søge om økonomisk tilskud til deres arbejde. TrygFonden har afsat 50 millioner over to puljer til arbejdet med sårbare og udsatte i forbindelse med corona. Pengene skal sikre, at samfundsgrupper, som er under ekstra pres i forbindelse med corona, kan få den hjælp, de har brug for.
Pengene skal gå til foreninger og organisationer, som arbejder for at hjælpe sårbare og udsatte. Det gælder både folk på og udenfor arbejdsmarkedet, for eksempel folk med kronisk sygdom, mentale udfordringer, ensomme og socialt isolerede.
Den ene pulje er en akutpulje på 30 mio. kr., som skal gå til de organisationer og aktører, som kæmper for dem som er særligt hårdt ramt i denne tid. Denne pulje kan søges på www.tryghed.dk, og der gives svar på ansøgningen inden for tre hverdage, så midlerne hurtigt kan komme ud og gøre gavn for borgere, der har brug for det.
Den anden pulje på 20 mio. kr. er øremærket til virksomheder, som vægter socialt ansvar som et bærende element i deres forretningsmodel.

Kommentarer