Debat og politik

Fungerende klimaminister Dan Jørgensen deltager på COP27

Foto: Steen Brogaard

Fungerende klimaminister Dan Jørgensen vil repræsentere Danmark på FN’s klimatopmøde, COP27 i Egypten. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet mandag aften.

FN’s årlige klimamøde, COP27, er i gang. COP’en er årets største internationale klimakonference, hvor globale klimaforhandlinger på regeringsniveau finder sted, der sætter rammen for verdens indfrielse af Parisaftalens målsætninger.

Deltagelse på ministerniveau vurderes at være nødvendigt for at varetage om danske udenrigspolitiske og klimapolitiske interesser.

Dette er i tråd med klimaloven, hvoraf det fremgår, at Danmark skal arbejde aktivt for Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius, og at Danmark skal være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden.

Den fungerende regering vil i lyset af den igangværende regeringsdannelse udvise tilbageholdenhed med politiske tilkendegivelser.

Såfremt der ikke træder ny minister til inden, vil Dan Jørgensen som fungerende forretningsminister for klima, energi og forsyning deltage på COP27. Han ankommer til Ægypten lørdag den 12. november og deltager frem til COP’en slutter.

Danmark deltager også som på tidligere COP-møder med en embedsmandsdelegation på COP27.

Danmarks tilgang til COP27 tager udgangspunkt i EU’s overordnede linje, fastlagt i Miljørådskonklusioner om COP27, vedtaget af EU’s Miljø- og klimaråd 24. oktober, og som forinden var forelagt Folketingets Europaudvalg.

Folketingets partiledere er blevet orienteret om den fungerede ministers deltagelse. En orientering er ligeledes sendt til sekretariatet for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Kommentarer