Erhverv

Job går forud for praktik efter Covid-19

Randers Kommune har sat en ny unik indsats i gang for at kickstarte virksomhedsansættelser og få ledige tilbage i job efter corona-nedlukningen.
Som en del af Randers Kommunes genåbningsplan har Jobcenter Randers Erhverv intensiveret sin virksomhedskontakt med det formål at understøtte virksomheder i Randers i genetablering af medarbejderstaben og rekruttering af medarbejdere til flere og nye opgaver på arbejdspladsen. Antallet af ledige er steget markant i løbet af marts og april måned og mange virksomheder oplever et andet arbejdskraftbehov, hvilket Jobcenter Randers gerne vil hjælpe med at finde løsninger på.
– Med flere end 800 nye ledige i Corona-perioden har vi oplevet en stigning på ca. 50% i den samlede ledighed, hvilket helt naturligt fordrer en god plan for, at så mange som muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det koster både for virksomheden og for samfundet, hvis vi ikke står sammen om at hjælpe de nyledige tilbage i arbejde efter krisen – fortæller Tine Arensbak, leder af Jobcenter Randers Erhverv.
Mens nogle virksomheder har været hårdt ramt af nedlukningen, har andre stadigvæk stort behov for arbejdskraft.
– Vi kan konstatere, at der rent faktisk er en del brancher, fx bygge- og anlægsbranchen, dele af industrien samt detail og handel, som fortsat har travlt eller har fået travlt og derfor godt kan bruge nye medarbejdere. Andre brancher afventer fortsat et opsving, men vores ambition er at understøtte virksomhederne i at få gang i hjulene, samtidigt med at vi arbejder for at sænke ledigheden – dette kan vi kun gøre ved at tale løntimer også selv om det kan “koste” muligheden for en praktikant – forklarer Tine Arensbak.
– Heldigvis møder vi allerede stor velvilje og samfundssind hos de virksomheder, vi kontakter, som heldigvis godt kan se rimeligheden i, at et lønnet job vejer tungere end en praktik. Men det er en modig beslutning, som kræver dialog og accept af en fælles dagsorden.
Mens coronalukningen har stået på, har jobcentrets konsulenter arbejdet hjemmefra. De har haft kontakt med sygemeldte og ledige og serviceret virksomheder i forhold til rekruttering af arbejdskraft. Nu er alle fysisk på arbejde igen og motivationen for at tale med virksomhederne om et rekrutteringssamarbejde er i top. Målet er skabe hurtige match mellem virksomheder, der mangler medarbejdere og de nyledige som ønsker hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
– Vi har skabt os et overblik over de brancher, der har behov for flere hænder. Her sætter vi ekstra ind, for at vi kan nå ud til flest mulige virksomheder og tage dialogen om, hvordan vi sammen kan skrue en ansættelse sammen, som på sigt kan styrke virksomhedernes bundlinje – også selv om vi måske i første omgang skræller lidt af den – slutter Tine Arensbak.

Kommentarer