Erhverv

Kommunens hjemsendte personale hjælper med rengøring under corona

Andreas Wahl Knudsen er kantinemedarbejder og en af de ansatte i kommunen, som blev hjemsendt i forbindelse med corona. Nu hjælper han med at gøre rent i en børnehave i Dronningborg, så Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver overholdt.
Til dagligt arbejder Andreas Wahl Knudsen i Randers Kommunes personalekantine. Den tjans er nu skiftet ud med rengøring og desinfektion i Børnehuset Himmeldalen i Dronningborg.
– Jeg er rigtig glad for tjansen, og det er sjovt at snakke med børnene og samtidig vide, at vi gør en forskel ved at tage noget pres fra rengøringspersonalet, som arbejder hårdt. Det har været enormt givende at prøve en anderledes arbejdsopgave, og at møde det søde personale i Himmeldalen, som har taget fantastisk godt imod mig – fortæller Andreas Wahl Knudsen.
I Børnehuset Himmeldalen er de ansatte glade for at modtage hjælp.
– Vi er meget glad for at få hjælp, og børnene er glade for Andreas. Det er vigtigt arbejde, han gør, så vi kan mindske risikoen for smitte så meget som muligt. Det er godt, at han kan gå til denne stilling, hvor der er brug for ham, når hans egen stilling for tiden ikke er tilgængelig – forklarer Søren Vindum Horup, leder af Himmeldalen.
Nye retningslinjer
I forbindelse med corona-udbruddet har Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer betydet mere rengøring og desinfektion af kontaktflader, håndtag, borde, stole og legetøj på skoler og børneinstitutioner. Det er Rengøring og Intern Service under Ejendomsservice, som har ansvaret for rengøringen i kommunens bygninger, som tilbyder skoler og institutioner ekstra hjælp under corona. I den forbindelse er kommunens hjemsendte kantinepersonale trådt til for at hjælpe med opgaven.
– De har været virkelig omstillingsparate og er kommet med fantastisk god ånd og velvillighed til at hjælpe. Andreas har været meget positivt stemt, og han tager ud og hjælper til med et smil, godt engagement og entusiasme – fortæller Manne Berg Cramer, leder af Rengøring og Intern Service i Randers Kommune.

Kommentarer