Erhverv

Medarbejdere i Randers klar til at være fleksible og løse nye opgaver

Randers Kommune og de faglige organisationer er enige om en fælles forståelse.

I den nuværende Corona-krise kan der i Randers Kommune blive behov for øget fleksibilitet og smidighed og også at flytte medarbejdere midlertidigt for at varetage kritiske funktioner. I sidste uge blev der udsendt en fælleserklæring fra KL og Forhandlingsfællesskabet. Og der er nu en fælles forståelse mellem Randers Kommune og de faglige organisationer, som uddyber den fælles erklæring.
Dermed er Randers Kommune og medarbejdere klar til at håndtere situationen, hvis den spidser til, og det sker i en fælles forståelse, som følger principperne i den nationale fælleserklæring.
– I det store billede handler vores fælles forståelse om, at vi ønsker at understøtte borgerne i kommunen bedst muligt og bidrage til, at lokalsamfundet kommer så godt som muligt gennem denne ekstraordinære situation. Det er vi alle enige om. Og det skal ske på en måde, så man kan føle sig tryg og at arbejdet kan bliver gennemført sundhedsmæssigt forsvarligt,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og fortsætter:
– Vi har haft nogle meget fine drøftelser og jeg er rigtig glad for det konstruktive medspil fra organisationerne. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og det viser netop denne fælles forståelse også. Vi har gennem samarbejdsvilje og inddragelse skabt en fælles forståelse, som udmønter fælleserklæringen mellem KL og forhandlingsfællesskabet.
Den fælles forståelse gælder for medarbejdere ansat ved Randers Kommune, der følger overenskomster indgået med FOA, DSR, 3F, HK, DS, BUPL, SL, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Kost- og ernæringsforbundet.
Den fælles forståelse beskriver hvordan fælleserklæringen fra KL og Forhandlingsfællesskabet skal og kan bruges og beskriver blandet andet:
At det er muligt at flytte medarbejdere fra ét overenskomstområde til et andet uden, at det skal varsles med det personlige opsigelsesvarsel som normalt.
At alle relevante organisationer har taget stilling til hvilke arbejdstidsaftaler der skal gælde, når man flytter en medarbejder fra en overenskomst til en anden.
At Randers Kommune kan tilbyde medarbejdere at gå op i tid perioden Medarbejdere der ændrer arbejdssted eller arbejdsopgaver bevarer som minimum deres nuværende løn
At det er afklaret hvordan en medarbejders eventuelle ekstra kørsel skal honoreres
At arbejdstilrettelæggelsen sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og at man tilstræber, at en medarbejder kun udfører sit arbejde på én matrikel, så risiko for smittespredning reduceres.
– Samtidig er det selvfølgelig også et element i vores fælles forståelse, at vi sikrer at en medarbejder bliver sat ordentligt ind i nye opgaver. Det hører netop med til trygt at kunne varetage en ny opgave – siger Jesper Kaas Schmidt.
Den fælles forståelse ophører samtidig med fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet den 31. maj 2020. Derefter vender alle berørte medarbejdere uden varsel tilbage til deres normale arbejdsopgaver og vilkår

Kommentarer