Uddannelse

Normal folkeskole efter sommerferie

Når 8.654 elever i folkeskolerne i Randers Kommune møder ind efter sommerferien, bliver det til en noget mere almindelig hverdag, end de har været vant til de seneste måneder. Til august slår skolerne igen dørene op til en fuld fagrække.

Siden 16. marts 2020 har eleverne på alle Randers Kommunes folkeskoler modtaget nødundervisning. Selvom eleverne igen fik lov at møde ind på skolerne midt i april, har hverdagen stadig ikke været helt som den plejer. Men efter sommerferien kan eleverne glæde sig til en hverdag med fuld undervisning i alle fag, og dermed en hverdag, der mere ligner den, de var vant til inden Covid-19.
Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger, som gælder fra 1. august 2020. Med de nye retningslinjer bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand, hvis det er nødvendigt for at gennemføre undervisningen som normalt.
Eleverne skal dog fortsat holde afstand til hinanden, når de er andre steder end i klassen. For eksempel i frikvartererne på skolens fællesarealer.
De nye retningslinjer betyder, at skolerne efter sommerferien vender tilbage til fuldt skema.
– Under de retningslinjer vi har arbejdet under, har det ikke været muligt at undervise eleverne i de timer og fag, som de normalt skulle have haft undervisning i. Det bliver nu muligt, og det glæder vi os meget over på skolerne, hvor høj faglighed netop er et pejlemærke – siger skolechef Jesper Kousholt.
Fortsat fokus på at mindske smitte
Både elever og personale skal fortsat gøre en ekstra indsats for at passe på hinanden. Undervisningsministeriet understreger, at man stadig bør begrænse antallet af kontakter i løbet af dagen og så vidt muligt holde en meters afstand.
Skolerne skal derudover fortsat have særlig fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med smittede.
Skulle der opstå en situation, hvor det er nødvendigt at sende et større antal elever hjem, kan skolerne igen vende tilbage til nødundervisning som før.

Kommentarer