Uddannelse

Nyt forskningsprojekt sætter fokus på hverdagen med KOL under coronakrisen

Med forskningsprojektet ”KOL, corona og hverdagsliv” sætter VIA-forskerne Dorthe Sørensen (th.) og Camilla Mousing fokus på hverdagen under coronakrisen, når man lever med KOL. De seneste to måneder har de to forskere interviewet en lang række danskere med KOL – blandt andet over Skype.

Et nyt forskningsprojekt, som to VIA-forskere står bag, sætter fokus på, hvordan man tackler hverdagen og frygten for coronasmitte, når man samtidigt lider af lungesygdommen KOL. Målet med projektet er at komme med en række anbefalinger til, hvordan hverdagen lettes – de foreløbige resultater viser nemlig, at mange danskere med KOL føler sig glemte.

320.000 danskere lider af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Det viser tal fra Lungeforeningen. De er i en særlig udsat risikogruppe, når det kommer til coronasmitte, og derfor sætter et nyt forskningsprojekt fokus på, hvordan patienter med KOL oplever hverdagen under coronakrisen.

– Vi ved fra forskning, at mange med KOL i forvejen er udsatte i forhold til at pådrage sig lungeinfektioner, og coronatruslen har for mange kronisk lungesyge været lig med nye bekymringer. Derfor har vi sat os for at undersøge, hvordan man som patient med KOL får et bedre hverdagsliv under coronakrisen,” fortæller Dorthe Sørensen, der er forskningsleder på Program for Rehabilitering på VIA University College.

Sammen med Camilla Mousing fra Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, som er organiseret under Hospitalsenheden Midt og VIA University College, står hun bag forskningsprojektet ”KOL, corona og hverdagsliv.

Føler sig glemte
De seneste to måneder har de to VIA-forskere interviewet personer, der lever med moderat til meget svær KOL om deres oplevelser af at leve med risikoen for smitte med coronavirus. Deltagerne i undersøgelsen kommer fra alle dele af Danmark, og der tegnede sig allerede tidligt i undersøgelsen nogle interessante foreløbige fund.

– I perioden siden Danmark lukkede ned, er mange patienter med KOL gået i ’frivillig’ isolation af frygt for smitte. Ikke overraskende oplever de, at det er slemt at være afskåret fra socialt samvær. Faktisk er der flere, der oplever isolationen så invaliderende, at de spørger sig selv, hvad der er værst – at dø af corona eller at dø af ensomhed og manglende fysisk kontakt – fortæller Camilla Mousing og fortsætter:

– Udover at lide afsavn i forhold til nære relationer, oplever flere, at deres kontakt til sundhedsvæsenet blev prompte afbrudt i marts måned og fortsat er det. Konsultationer er aflyste og egen læge fraråder fremmøde i klinikken. Ligeledes har sundheds- og fitnesscentre har været lukket ned, hvilket har betydet afsavn i forhold til relationer, samtale- og træningsmuligheder. Det har vakt følelsen af at være glemt. I stedet har de skullet holde sig oplyste ved selv at sortere i tv-strømmens sensationsjournalistisk. De fortæller, at det på den måde er blevet til alt for meget tv om coronasituationen, hvilket nogle gange nok har betydet unødig meget frygt for coronasmitte.

Lettere hverdag for danskere med KOL
De foreløbige resultater fra forskningsprojektet viser desuden, at mange patienter med KOL frygter, at den gradvise genåbning af Danmark fører til fornyet risiko for smitte.

– Flere bekymrer sig om, hvorvidt genåbningen medfører mindre opmærksomhed på de særligt udsatte grupper – herunder om de kan blive opfattet som hysteriske i forhold til den oplevede smitterisiko. Det kommer tydeligt frem, hvordan patienter med KOL er rigtig gode til at passe på sig selv ved at holde afstand og sikre god hygiejne. Desuden anvender de i høj grad internetbaserede tilbud og deres netværk til at klare praktiske gøremål såsom dagligvareindkøb og levering af medicin. Det er en stor ændring i hverdagen for mange, og det kan være svært for dem at forudse, hvor længe det skal vare – fortæller Dorthe Sørensen.

Målet med projektet er derfor at se på, hvordan hverdagen med KOL under coronakrisen kan gøres lettere.

– Vi har brugt de seneste måneder på at opnå viden om, hvordan mennesker med KOL håndterer det at leve med risikoen for smitte med coronavirus, og på den baggrund vil vi i løbet af august måned, hvor undersøgelsen forventes afsluttet, give forslag til indsatser, der kan understøtte et godt hverdagsliv trods risikoen for smitte med coronavirus.

Kommentarer