Samfund

Opkvalificering hjemme fra stuen

Foto: Emma Strømkjær Egelund

I disse uger er der fuld tryk på fjernundervisningen – og for nogle elever er det en god mulighed for at blive endnu dygtigere og udvide deres kompetencer.
Emma Strømkjær Egelund er frisørelev og går på Tradiums frisørafdeling. Det betyder, at hun som så mange andre elever, skal arbejde videre med sit studie hjemmefra. Men da faget i høj grad er baseret på koblingen imellem teori og praksis, blev hun tilbudt at tage et såkaldt opkvalificerende fag.
– I forbindelsen med hjemsendelsen, har jeg valgt at tage et opkvalificeringsfag. Det har jeg valgt, da det er noget jeg kan drage nytte af både i forbindelse med min uddannelse men også i erhvervslivet, forklarer Emma, der lige nu sidder derhjemme og bliver undervist i emner såsom budgettering og priskalkulationer.
Emma bliver undervist online sammen med andre elever, der ikke på nuværende tidspunkt kan komme ud på deres læreplads.
– Flere virksomheder har nedsat drift, og derfor kan der være problemer med, at de ikke har nok arbejde til eleverne. Eksempelvis er frisørerne blevet helt lukket af regeringen – eleverne kan dermed ikke komme ud i salonerne. Derfor har vi oprettet en opkvalificeringsmulighed, hvor de studerende kan tilegne sig en masse nye kompetencer, som ligger på et højere niveau. På nuværende tidspunkt udbyder vi eksempelvis fagene Dansk, Matematik, Engelsk, Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi og Afsætning, forklarer Pernille Dyrmose Nielsen, der leder Tradiums vejledningscenter.
De digitale indfødte
Emma bliver blandt andet undervist af Janne Ragner, der er underviser på Tradium Business og har Virksomhedsøkonomi som hovedfag. Normalt underviser hun elever, der sigter efter en karriere inden for handel og detailbranchen. Men hun mærker ikke, at det er en anden type elever, der nu modtager fjernundervisning.
– Eleverne er jo digitale indfødte, så jeg synes, de har været rigtig gode til at komme hurtigt på systemerne, vi bruger til fjernundervisning – og så er de dygtige til at stille spørgsmål eller ringe, hvis de har problemer med teorien eller opgaverne undervejs, fortæller Janne der også har observeret, at eleverne lige skal i gang for at kunne relatere den nye viden til deres hovedfag.
Koblingen imellem frisørfaget og virksomhedsøkonomien er dog temmelig klar for Emma, som tydeligt ser sammenhængen imellem de merkantile fag og frisørbranchen.
– De opgaver vi arbejder med, er nogle der omhandler virksomhedsøkonomi. Det er derfor udregninger, som vi kan bruge senere hen, hvis vi eventuelt gerne vil være selvstændige, forklarer hun.
Til gavn for både elever og virksomhederne
At eleverne bliver opkvalificeret via et påbygningsfag, er ikke kun til gavn for den enkelte elev, det kommer også erhvervslivet til gode, som får dygtigere og bedre kvalificerede kollegaer tilbage.
– Virksomheden får på den korte bane noget AUB-refusion, men det, der for de fleste virksomheder giver den største gevinst, er de nye kompetencer hos medarbejderne, som de kan anvende hver dag i deres arbejde. Eksempelvis vil mange lærlinge kunne bruge et styrket engelsk ude i virksomhederne, da værkstedsbøger og manualer ofte er skrevet på engelsk. Hvis eleverne efterfølgende vil tage en videregående uddannelse, eksempelvis på Dania, så er de også meget bedre stillet med disse fag, afslutter Lars Bagger Hansen, der er Uddannelseschef på Tradium.

Kommentarer