Paderup

Paderup Gymnasium sætter fokus på en sundere alkoholkultur

Arkivfoto

Alkohol fylder meget i danske gymnasieelevers hverdag. Det vil Paderup Gymnasium gerne ændre på, og derfor har skolen sagt ja til at deltage i forskningsprojektet ’Gymnasier Fuld af liv’, der målrettet arbejder på en sundere alkoholkultur blandt eleverne.
I kommende skoleår skal gymnasiet derfor arbejde ud fra en fælles alkoholpolitik, der blandt andet omfatter at styrke forældresamarbejdet, at uddanne sociale elevudvalg, og sikre at de nye 1.’gere mødes uden drikkepres.
Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 25 år har oplevet, at blive presset til at drikke mere alkohol, end de har haft lyst til, og alkoholforbruget øges markant i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Projektet ’Gymnasier Fuld af liv’ har til formål at mindske alkoholforbruget blandt danske gymnasieelever og herigennem bidrage til en sundere alkoholkultur i Danmark, og det vil Paderup Gymnasium sammen med otte andre gymnasier gerne støtte op om:
-Alkohol rimer ikke ret godt på uddannelse. Derfor bakker vi på Paderup Gymnasium op om en ny og sundere alkoholkultur blandt de unge, hvor man drikker mindre og oplever mere, siger Rektor på Paderup Gymnasium Allan Friis Clausen.
Et helhjertet projekt
’Gymnasier Fuld af liv’ er et forskningsprojekt udviklet i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og ’Fuld af liv’-kampagnen, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag. For at deltage i projektet skal gymnasierne leve op til forskellige tiltag og arbejde ud fra en fælles alkoholpolitik. Skolerne skal bl.a. skærpe reglerne for alkoholudskænkning på skolen, styrke forældresamarbejdet og uddanne sociale elevudvalg med mål om at sikre, at de nye 1.’gere mødes uden drikkepres og at elevfesternes fokus bliver på fællesskabet, frem for den høje promille.
Hos Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens ’Fuld af liv’-kampagne er man enormt glad for, at så mange gymnasier er med på at ændre kulturen.
– Generelt fylder alkohol stadig meget både ved introforløb og ved festerne på de danske ungdomsuddannelser. Mere end hver tredje ung siger, at det er svært at være en del af det sociale fællesskab, hvis man ikke drikker alkohol i sammenhænge, hvor andre drikker alkohol.
Ved at rykke fokus fra alkohol til andre værdier såsom fællesskab, kan vi blandt andet sikre, at mange flere unge får en god start på en ungdomsuddannelse, siger Peter Dalum, der er projektchef i ’Fuld af liv’- kampagnen.
Det er første gang, at et projekt som ’Gymnasier Fuld af liv’ føres ud i livet, og projektet kører i skoleåret 2019/2020.

Kommentarer