Samfund

Samkørsel for klimaet og fællesskabet

På Tradium er der mange elever og medarbejdere, som tager bilen i skole og på arbejde. Derfor er skolen nu indgået i et samarbejde med FDM om at anvende deres samkørselsapp, Ta’Med.
Trængsel og klimaproblemer er nogle af udfordringerne ved at stadig flere tager bilen på arbejde og i skole. Som UNESCO Verdensmålsskole vil Tradium derfor gå forrest og opfordre elever og medarbejdere til at dele deres bil med kollegaer og medstuderende. En tanke som netop kommer fra de ansatte selv.
– Alle Tradiums medarbejdere drøftede på en temadag i januar, hvilke tiltag Tradium med fordel kunne arbejde med som UNESCO Verdensmålsskole. Mange medarbejdere pegede på muligheden for samkørsel, som en oplagt idé at fremme, forklarer Lars Michael Madsen, der er administrerende direktør på Tradium.
Samkørsel blev en af de ideer Tradium gik videre med. Herefter begyndte Lars Michael at drøfte med forskellige aktører, hvordan den kunne blive til virkelighed. Blandt andet var elevrepræsentanter fra Tradiums forskellige uddannelser med til at vælge den endelige løsning.
– På møder med Tradiums elevrådsrepræsentanter har vi drøftet ideen med samkørsel. Der var opbakning hele vejen rundt, så jeg er stolt over at have et elevråd med klima- og samfundsbevidste elever, fortæller Lars Michael.
I praksis resulterede ideerne og samtalerne i et samarbejde med FDM om at udrulle deres app, ”Ta’Med” på Tradium. Her kan studerende og medarbejdere finde andre fra deres uddannelse og arbejdsplads og aftale at køre sammen.
– Mobilitet kan for mange være en udfordring, både praktisk og økonomisk. Samkørsel via Ta’Med er en løsning, der peger ind i fremtiden, hvor hensynet til miljøet, mobiliteten og økonomien går hånd i hånd. Med Ta’Med har vi gjort det nemt og trygt for folk, der skal samme vej, at finde hinanden, forklarer Torben Lund Kudsk der er afdelingschef i FDM.
Opbakning fra eleverne er altafgørende
At ændre vaner er ikke noget, der gøres natten over. Derfor har alle involverede også været bevidste om, at det kommer til at kræve en stor indsats, for at samkørslen kommer til at blive en succes.
– Både elevråd og ledelsen ved, at der over lang tid skal arbejdes med at motivere og udbrede muligheden for at benytte den fleksible samkørsels-tjeneste. Uden elevernes opbakning ville Tradium ikke have indgået samarbejdsaftalen med FDM, fortæller Lars Michael.
En af eleverne som har været med i beslutningsprocessen, er Christian Jensen Miller, der studerer på Tradium HHX.
– Jeg mener, at samkørsel er en rigtig fornuftig ide. Vi har debatter om klima, og her mener jeg også at samkørsel, kan have en betydning. Jo flere som hopper med på samkørsel, jo færre biler kommer der måske også på vejene, fordi færre køber deres egen bil på grund af dette alternativ. Samtidigt tror jeg ikke, at samkørsel kun er godt på grund af afstand og klima. Det er også en god mulighed for socialisering med nye mennesker, forklarer Christian.
Ikke en erstatning for offentlig transport
Eleverne har haft mange spørgsmål til ordningen. En af eleverne ville eksempelvis gerne vide om kørselsordningen skal ses som en erstatning for bussen og toget. Dette er dog ikke tanken. Derimod skal samkørslen og appen i stedet ses som et supplement til de offentlige transportmidler.
I samarbejde med FDM bliver appen rullet fuldt ud efter sommerferien på Tradium, hvor nye elever påbegynder deres studier. Forhåbentlig kan samkørslen så også være med til at introducere de nye studerende til elever på tværs af studier og årgange.

Kommentarer