Erhverv

Taskforce er klar med her-og-nu initiativer for erhvervslivet

Erhvervstaskforce Randers sætter gang i fire initiativer, der her-og-nu skal støtte det lokale erhvervsliv under coronakrisen. Blandt andet skal et “Corona-team” hjælpe virksomheder med at fastholde medarbejdere, når ordningen med lønkompensation ophører.

– Der er ingen tvivl om, at vores lokalsamfund står over for nogle meget store udfordringer, hvor mange virksomheder har det svært og går en usikker fremtid i møde. Lige nu er der behov for initiativer, der kan genstarte handel, håndværk og industri, og vi er i taskforcen nået frem til de umiddelbare initiativer, som vi mener vil have størst effekt og er realistiske at sætte i værk med det samme – siger Torben Hansen, der er borgmester og initiativtager til Erhvervstaskforce Randers.

Erhvervstaskforce Randers var i sidste uge samlet til en workshop, og det er på den baggrund, at i alt 4 her-og-nu initiativer bliver sat i værk.

Støtte til kriseramte virksomheder
For det første bliver der etableret et “Corona-team”, der skal hjælpe lokale virksomheder med at fastholde medarbejdere og undgå fyringer, når det ikke længere er muligt at få lønkompensation fra staten. For det andet bliver der sat gang i en kampagne, der skal informere virksomheder om de forbedrede finansieringsmuligheder i forbindelse med etablering af lære- og praktikpladser. Det skal bidrage til at løse akutte udfordringer med et faldende antal praktikpladser som følge af coronakrisen.

Et tredje initiativ er at få balanceret offentlige investeringer for at undgå, at økonomien og dele af arbejdsmarkedet koger over. Det skal ske ved en løbende overvågning af økonomi og ledighedstal samt dialog med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om forventninger til fremtiden.

Endelig sætter Erhvervstaskforce Randers gang i et pilotprojekt, der skal booste detail- og servicebranchens omstillingsparathed. Her handler det især om at øge branchens kendskab til erhvervsfremmesystemets tilbud og muligheder, der kan hjælpe de hårdt ramte virksomheder ud af krisen.

Et supplement til eksisterende tiltag
– Der er allerede iværksat mange gode initiativer i Randers Kommune for at afhjælpe konsekvenserne af coronakrisen og de initiativer, vi kommer med her skal ses som et supplement til disse. I den her omgang har vi især haft fokus på initiativer, vi kan sætte i gang her og nu. Senere vil vi i højere grad fokusere på initiativer på den lange bane for der er ingen tvivl om, at coronakrisen vil påvirke samfundet i lang tid – siger Torben Hansen.

Erhvervstaskforce Randers består blandt andet af repræsentanter for erhvervslivet, kulturlivet, og cityforeningen. Formålet er i fællesskab og på tværs af brancher at skabe ideer til initiativer, der kan afhjælpe de negative konsekvenser af coronapandemien for det lokale erhvervsliv.

Siden taskforcen blev nedsat i maj, har gruppen mødtes efter behov over Skype. Workshoppen i sidste uge er første gang, at Erhvervstaskforce Randers har mødtes fysisk.

Kommentarer