Land og by

Top 5 i klima-brainstorm

Politiken og Danmarks nye klimafolkemøde Holdbart har offentliggjort de bedste idéer til klimaløsninger efter en stor klima-brainstorm i foråret 2020. Randers Kommunes forslag om en national klimatjeneste fik en plads i top 5.
Klimatjenesten – sammen om at reducere klimabelastningen er Randers Kommunes forslag til et nationalt tiltag, der kan støtte og fremme grøn omstilling i Danmark.
-Vi forestiller os et nationalt, nonprofit rådgivnings- og interessecenter med én indgang for alle, der ønsker at deltage i den grønne omstilling og begrænse klimabelastningen – fortæller Mette Korsgaard Harbøll, chefkonsulent for bæredygtighed i Randers Kommune.
Juryen modtog over 30 løsningsforslag, og Randers Kommune har med sin plads i top 5 fået tilbud om at fremlægge idéen på Klimafolkemødet i september 2020 med mulighed for at videreudvikle konceptet.
Ros fra juryen
Juryens medlemmer var begejstrede for Randers Kommunes forslag om en national klimatjeneste. Forslaget bliver blandt andet rost for at foreslå en let adgang til korrekt, relevant og brugbar data om klima og grøn omstilling.
– Godt gennemtænkt forslag som adresserer et reelt behov for troværdig information om effekt af forskellige klimatiltag – mener Ulrich Bang, Klima- og energichef i Dansk Erhverv.
Et andet medlem af juryen var afdelingschefen for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Anders Hoffmann:
– Projektet skal roses for at ville udvikle en ambitiøs platform, der indeholder al relevant viden både for borgere, virksomheder, kommuner mv. – siger Anders Hoffmann.
På hjemmesiden Holdbart.nu kan man læse mere om Randers Kommunes forslag og de fire andre forslag, der blev belønnet med en plads i Top 5.

Kommentarer