Samfund

Tradium forventer god effekt af løntilskudsordning til lærlinge

Danske virksomheder er økonomisk udfordret som følge af corona-situationen. Men en ny trepartsaftale giver gode rammer for at fastholde de nuværende praktikpladser og en økonomisk gulerod til virksomheder, der vil oprette nye. På Tradium forventer man god effekt af ordningen.

Følgerne af COVID-19 har givet mange danske arbejdsgivere økonomiske udfordringer, og det risikerer at gå ud over elever og lærlinges muligheder for at komme i praktik som en del af deres erhvervsuddannelse. Derfor har regeringen og arbejdsmarkedets parter lavet en trepartsaftale, som holder hånden under lærlinge og elever og giver en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder.

– Når flere bliver arbejdsløse, er en erhvervsuddannelse en god vej til tilbage til arbejdsmarkedet. Det vil have store konsekvenser for både Danmarks arbejdsstyrke og for den enkelte elev, hvis vi ikke kan fastholde det nuværende niveau i praktikpladser. Derfor er vi glade for, at der lavet en aftale, der gør det attraktivt for virksomheder at tage elever og lærlinge ind – fortæller Lars Michael Madsen, der er direktør på Tradium.

Tilskud til lønnen resten af året
Den nye aftale betyder, at arbejdsgivere i den private sektor kan få dækket størstedelen af deres udgifter til løn til lærlinge og elever i resten af 2020. Virksomhederne får dækket 75 % af elevlønnen for de elever, der allerede er ansat. For elever og lærlinge på nye uddannelsesaftaler bliver 90 % af elevlønnen dækket, og for nye elever med korte uddannelsesaftaler er det 45 % af elevlønnen.

– På Tradium forventer vi en øget søgning på vores erhvervsuddannelser og AMU-kurser, og vores vejledere og virksomhedskonsulenter står klar til at hjælpe videre. Men vi forventer også en situation, hvor der er brug for flere praktik- og lærerpladser end normalt. Praktikpladsen er et vigtigt element i vores elevers uddannelse, og derfor skal det være overkommeligt at oprette nye praktikpladser – også for virksomheder, der er i en vanskelig situation – siger Lars Michael Madsen.

Kommentarer