Samfund

Tre indsatser skal få børn til at bevæge sig mere i skoletiden

Danmarks Idrætsforbund og Diabetesforeningen vil have de danske børn til at bevæge sig noget mere i skoletiden. Pressefoto.

Danske børn og unge bevæger sig alt for lidt, viser nye tal fra Skolebørnsundersøgelsen. Danmarks Idrætsforbund og Diabetesforeningen vil i de kommende politiske forhandlinger have Folketinget til at sikre mere bevægelse i skoledagen for at give børn bedre sundhed, trivsel og indlæring.

Op mod hvert femte barn eller ung i Danmark er overvægtig. Samtidig viser nye tal fra Skolebørnsundersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed, at kun hvert fjerde barn mellem 11 og 15 år lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Og det bliver værre, jo ældre de bliver.

Derfor skal mere bevægelse og fysisk aktivitet være en fast integreret del af skoletiden. Det mener Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Diabetesforeningen, der nu kommer med tre klare anbefalinger til politikerne, der er i gang med at genbesøge skolereformen og kravet om 45 minutters daglig bevægelse, der ikke fungerer.

– Vi kan ikke stå på sidelinjen og vende det blinde øje til, at skoletiden for mange børns vedkommende er overvejende inaktiv. Vi kender den positive effekt af fysisk aktivitet fra vores arbejde med 800.000 børnemedlemmer. Omvendt kender vi også de negative effekter af inaktivitet på både sundhed, koncentration og trivsel. Vi både bør og skal gøre en indsats for at skabe en varieret skoledag, så bevægelse og fysisk aktivitet bliver en integreret og helt naturlig del af skoledagen, lyder det fra formand i DIF Hans Natorp.

– Mere fysisk aktivitet i løbet af hele skolelivet er afgørende, hvis vi skal grundlægge sunde bevægelsesvaner i barndommen, der kan bidrage til at knække kurven for dem, der lever med overvægt og kroniske sygdomme som type 2-diabetes. Ved at integrere mere bevægelse i skoletiden vil vi få en generation af børn, der trives bedre, har en højere indlæring og bliver sundere både nu og på sigt, siger Claus Richter, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Tre konkrete anbefalinger
De tre konkrete anbefalinger fra DIF og Diabetesforeningen er:

1) Flere timer med bevægelse: Skoleskemaets obligatoriske idrætsundervisning på to timer om ugen skal suppleres med fire bevægelsestimer, hvor pulsen skal op.

2) Lærerne efteruddannes: Der stilles krav til kommunerne om at sikre efteruddannelse af alle lærere, så de kan bruge bevægelse som didaktisk og pædagogisk redskab i undervisningen og give skolebørnene en sund bevægelseskultur.

3) Optimering af skolens rammer: Der afsættes en pulje i Folketinget, som kommunerne kan søge til at indrette skolens fysiske rammer inde såvel som ude, så de indbyder til fysisk aktivitet og spontan bevægelse.

Det er veldokumenteret, at bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen fører mange sundhedsmæssige gevinster med sig – både fysisk og mentalt. Man ved også, at gode og sunde vaner, som fastlægges tidligt, føres med ind i voksenlivet.

– Vi kæmper i Diabetesforeningen for, at flere skal få længere og bedre liv. Samtidig er der stort fokus på børns trivsel og skærmvaner, og det hænger tæt sammen med bevægelse. Bevægelse fremmer både den fysiske og mentale sundhed. Og det kan på sigt også forebygge overvægt og type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme. Derfor er det en mærkesag for os, at vi som samfund arbejder forebyggende i skolen, så børn og unge får mulighed for sunde og varige vaner tidligt i livet, siger Claus Richter.

– Vi ved også, at fysisk aktivitet styrker børns og unges mentale sundhed. Det øger trivslen, fremmer indlæringen og styrker selvværdet. I Danmarks Idrætsforbund gør vi meget for at invitere til bevægelse i foreningslivet, men det kan ikke stå alene. Skoletiden er der, hvor vores børn og unge opholder sig flest timer, og derfor vil vi naturligvis gøre vores til at sikre, at de er fysisk aktivitet og bliver inspireret til mere bevægelse, supplerer Hans Natorp.

Kommentarer