Land og by

Vellykket samarbejde mellem borgere og socialforvaltning under corona

Byrådets socialudvalg noterer sig et generelt vellykket samarbejde mellem borgere og kommunens socialforvaltning på trods af svære betingelser under corona-nedlukningen. Mens kommunens tilbud på socialområdet langsomt nærmer sig normalen, vurderer forvaltningen om nogle af de midlertidige tilbud skal fortsætte.
Mens corona-nedlukningen har stået på, har socialforvaltningen været nødt til at benytte sig af nye måder at samarbejde og have kontakt med borgerne på. I botilbuddene har det været en helt ny hverdag, hvor borgerne har måttet undvære de dagtilbud, som har været lukket ned. Flere af socialforvaltningens andre tilbud, som har været lukket ned, har betydet, at kontakten med borgerne i høj grad er foregået telefonisk, online og udendørs. Socialudvalget har noteret sig det vellykkede samarbejde:
– Corona-nedlukningen har været en stor udfordring for både borgere og forvaltningen, og det ser ud til, at det generelt er gået godt. Vi vil gerne sige tak til borgerne for deres forståelse for den anderledes situation, forvaltningen har været i i denne periode og rose medarbejderne for deres fleksible indsats. Borgere og medarbejdere har samarbejdet for at få hverdagen og livet til at hænge sammen så godt, som det nu lader sig gøre i denne svære tid – fortæller Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget.
Forvaltningen undersøger værdien af nye samarbejdsformer
Nedlukningen har betydet anderledes kontakt med borgerne for Center for Handicapindsats.
– Vi har oprettet en hotline for voksne med behov for taletræning, hvor man kan blive støttet i hjemmetræning, og socialrådgiverne har ligesom mestringsvejledningerne haft opsøgende kontakt til borgerne og deres pårørende på andre måder end de plejer. Medarbejderne har været parate til at gå på arbejde på nye måde, fx ved at køre ud med værnemidler til de steder, der har haft brug for det. Vi har forsøgt at give borgerne i botilbuddene så meget forudsigelighed i hverdagen som muligt. En stor tak til de pårørende, som har været en vigtig brik for, at omorganiseringen har kunnet fungere så hurtigt. Det har været en fælles indsats på tværs af forvaltning, medarbejdere, ledere, borgere og pårørende – siger Runa Steenfeldt, leder af Center for Handicapindsats.
Hos Center for Socialt Udsatte har corona-nedlukningen også betydet mange nye erfaringer.
– Rusmiddelbehandlingen har lavet masser af telefon- og onlinebehandlinger, og nogle borgere har fået besøg. Under nedlukningen er der udleveret mad og medicin på vores væresteder og på den måde har vi kunnet tjekke om borgerne har haft brug for en særlig indsats. Vores Mestringsvejledere har gået ture med, ringet og skypet med borgerne og vores bosteder har sørget for at borgerne har klaret sig igennem på bedste vis. Alle har gjort en stor indsats for at løse opgaven på bedste vis. Vi har skullet gøre tingene på en anden måde, og den her periode har givet gode erfaringer og afsæt til nye måder at arbejde på – forklarer Tine Horn, leder af Center for Socialt Udsatte.
Det har været en svær situation for psykisk udsatte borgere ifølge Agnete Lund, leder af Center for Psykiatriindsats.
– Vores mestringsvejledere har været i kontakt med alle borgere på telefon eller skype, og nogle få er mødtes og gået ture. Psykiatriens Hus har haft fysiske aktiviteter i det fri, når det har kunnet lade sig gøre, og vi har lavet virtuelle rum, hvor borgere og ansatte har mødtes. Vi har skullet tænke kreativt over, hvordan vi kan understøtte borgerne i at få den anderledes hverdag under corona til at fungere. Den nye situation har ikke været lige nem for alle, så vi vil vurdere med borgerne, hvordan de har oplevet denne tid for at tilpasse vores indsatser – fortæller Agnete Lund.

Kommentarer