Uddannelse

VIA indsamler erfaringer med onlineundervisning under COVID-19

Foto: Lillian Buus, intern projekt- og forskningsleder ved VIAs Forskningsprogram for Læring og IT.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har søsat et projekt, der skal gøre os klogere på onlineundervisning, og som VIAs uddannelser deltager i.
VIA er med i et forskningsprojekt, der skal samle op på de aktuelle erfaringer med onlineundervisning på de videregående uddannelser under COVID-19.
Projektet er blevet udvalgt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og har fået bevilliget en million kroner. Projektet sættes i gang med det samme og forventes afsluttet ved udgangen af 2020.
VIA gennemfører projektet med at indsamle erfaringer i onlineundervisningen under COVID-19 i samarbejde med UC Nordjylland, Professionshøjskolen Absalon, University College Lillebælt, UC Syd, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet.
– Projektet har to formål. Det skal for det første bidrage til at samle op på de erfaringer, som uddannelserne har gjort sig med onlineundervisning i situationen med coronavirus. Desuden skal projektet bidrage til at dele viden på tværs, så de videregående uddannelser kan udvikle deres arbejde med at bruge digitale og teknologiske redskaber i undervisning og ved eksaminer – forklarer Lillian Buus, der er intern projektleder og forskningsleder ved VIAs Forskningsprogram for Læring og IT.
Forskning blandt undervisere og studerende
Lillian Buus tilføjer, at der i projektet blandt andet bliver set på, hvordan studerende har oplevet forskellige digitale undervisningsformer, samt hvilken betydning de forskellige digitale tilgange og brug af teknologier har for studerendes oplevelser, læringsudbytte og læringsstrategier.
Det bliver tillige undersøgt, hvordan underviserne har oplevet situationen, og hvilke tiltag de har gjort for at kunne afvikle undervisningen i et rent digitalt format.
Projektet inddrager tillige resultater fra et andet VIA-projekt, der undersøger trivslen hos studerende generelt og under corona.
Minister ser frem til resultaterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet fremhæver i en pressemeddelelse, at uddannelses- og forskningsministeren har bevilget en million kroner, fordi hun er stærkt optaget af få samlet erfaringerne fra de digitale undervisningsformer.
– COVID-19 har betydet, at undervisere og studerende har måtte tage nye digitale værktøjer i brug i undervisningen. Aldrig før har der skulle findes digitale undervisningsformer til så mange forskellige studerende på så kort tid. Og rigtig mange steder har erfaringerne faktisk været positive. Selvom jeg tror, alle glæder sig til at møde deres undervisere og medstuderende igen i den virkelige verden, så er det vigtigt, at vi lærer af de erfaringer, der er blevet gjort. Jeg tror, vi er mange, der har oplevet små glimt i den nye digitale måde at omgås hinanden på, som vi kan tage med videre, når vi forhåbentligt snart kan vende tilbage til en mere normal virkelighed. Det skal det her projekt bidrage til at samle op på, når det handler om den digitale undervisning – siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.
Hun understreger, at hun vil dykke ned i resultaterne med stor interesse, når forskningsprojektet er gennemført.

Kommentarer