Samfund

Lungeforeningen præsenterer stort udspil, der vil hjælpe danskerne med KOL

Foto: Lungeforeningen

Lungeforeningen afholder i dag en stor konference på Christiansborg med mere end 170 deltagere, hvor foreningen præsenterer 16 forslag til, hvordan indsatsen, behandlingen og plejen af danskere med KOL kan forbedres.

2020 døde 3.355 danskere af lungesygdommen KOL, svarende til 6 procent af alle dødsfald i Danmark. Sygdommen er den næsthyppigste dødsårsag i Danmark kun overgået af kræft i lungeregionen, og Danmark indtager en kedelig europæisk førsteplads i KOL-dødsfald pr. indbygger. KOL er samtidig den sygdom, der bidrager mest til ulighed i sundhed. Patienterne med KOL har mange sygedage, livskvaliteten er dårlig, og mange dør for tidligt, da deres sygdom opdages alt for sent.

– Det kan og bør det danske sundhedsvæsen gøre bedre, og det behøver ikke koste mange ekstra afsatte midler, konstaterer Lungeforeningens formand, Torben Mogensen, og forklarer baggrunden for Lungeforeningens arbejde det seneste år:

– Det er derfor, at vi nu fremlægger en samlet plan med en række forslag til at forbedre behandlingen af KOL-patienter i Danmark – en plan, som forhåbentlig også kan komme danskere med andre lungesygdomme til gavn, siger formanden.

Planen er opbygget med tre overordnede temaer: forebyggelse, diagnostik og behandling og pleje. Forslagene er blevet til efter at Lungeforeningen har haft samtaler med en række centrale aktører og fagfolk med stor viden om KOL set fra mange forskellige ståsteder i sundhedsvæsnet. De har bidraget med input, forskningsartikler, diskussioner af forslag og været med til at kvalificere de 16 forslag.

De 16 forslag er følgende:

Forebyggelse

 • Samlet organisering og national finansiering af rygestopindsatsen
 • Koordinering og samling af rygestopkurser i sundhedsklyngerne
 • Entydig placering af ansvaret for alle dele af rygestopindsatsen
 • Tilskud til rygestopmedicin til storrygere
 • Prisen på en pakke cigaretter hæves til mindst 90 kr.

Diagnostik

 • Offentlige og private aktører skal skabe mere opmærksomhed om at gå til egen læge med relevante symptomer, særligt blandt rygere og ex-rygere
 • Fornyet fokus på KOL-diagnostik i almen praksis
 • Hospitaler skal henvise til lungefunktionsmåling hos egen læge efter indlæggelse
 • En eventuel kommende kræft-screening bør også inkludere KOL

Behandling og pleje

 • En større og mere proaktiv adgang til sygeplejersker i kommunale akutfunktioner
 • Ændring af kronikerhonoraret for KOL-patienter i almen praksis
 • Systematisk indkaldelse af KOL-patienter til årsstatus, der følger DSAM’s vejledning
 • Rehabilitering samles og koordineres i sundhedsklyngerne
 • Hjemme-NIV i hele landet uden postnummer-lotteri
 • Bedre adgang til palliative tilbud til KOL-patienter
 • Bedre data og bedre datadeling i og på tværs af sundhedsvæsenet

Håbet er, at udspillet vil løfte indsatsen over for KOL. Torben Mogensen har tidligere set, at et sygdomsområde kan løftes gevaldigt, hvis der er vilje til stede:

– Forhåbentlig vil politikerne og sundhedsvæsenet tage godt imod forslagene fra os. Med kræftplanerne har politikere vist, at det er muligt at vende en dårlig indsats til det bedre. Tilsvarende er vores håb for de 400.000 mennesker, der skønnes at have KOL, at de kan få en bedre behandlingsindsats og større livskvalitet end tilfældet er i dag, siger Torben Mogensen.

Læs mere på https://www.lunge.dk/arrangement/konference-vi-kan-hvis-vi-vil-16-brikker-til-en-national-kol-plan-1323

 

 

Kommentarer