Debat og politik

Rapport om CO2-afgift udskudt til 2024

Regeringens nedsatte ekspertgruppe kommer tidligst i starten af 2024 med sit bud på, hvordan en CO2-afgift på landbruget skal implementeres.

Det blev meddelt fredag i et brev til regeringen.

Michael Svarer, der er formand for ekspertgruppen og professor i økonomi på Aarhus Universitet, oplyser at årsagen til udskydelsen er, at ekspertgruppen mangler bedre tal på bl.a. udtagning af lavbundjorde og implementering og udvikling af pyrolyse. Det er afgørende for, hvordan en mulig CO2-afgift skal implementeres.

– Vi har et godt billede på, hvad vi vil, men vi mangler et bedre grundlag, end vi har nu. Der er kommet lidt usikkerhed her i 11. time, siger Michael Svarer.

Dermed må landbruget endnu engang væbne sig med tålmodighed for at få at vide, hvordan en mulig CO2-afgift kan skrues sammen på erhvervets biologiske processer.

Oprindeligt var det meningen, at delrapporten om landbrug skulle have været fremlagt allerede sidste efterår. Da blev rapporten imidlertid udskudt som følge af folketingsvalget. Derefter valgte den nye SVM-regering at tilføje en ekstra opgave til Svarer-udvalgets kommissorium, hvilket igen førte til en udskydelse.

Kommentarer