Foreningsnyt

Byrådet dækker ekstra million-bevilling til Hal 4

Sådan kommer den nye Multiarena til at se ud, når byggeriet tages i brug om få måneder.

Randers Idrætshaller, som er selskabet bag opførelse af den nye Multiarena har i august sendt en ansøgning til Randers Byråd om en bevilling på merudgifter i forbindelse med opførelsen af arenaen – også kaldt Hal 4.
I ansøgningen lyder det:
• at Randers kommune øger anlægstilskuddet til opførelse af multiarenaen/hal 4 på 5,2 mio. kr.
• at ydelsen finansieres ved resten af det budgetterede, men ikke udbetalte tilskud i 2018 og 2019 til hal 4 på ca. 2,9 mio. kr. samt ved besparelser på anlægskontiene for renoveringer af omklædningsrum samt breddeidrætsmidler.
• at Randers kommune tillader en øget lånoptagelse ved omlægning af lån og ved fastfrysning af den hidtidige ydelsesstøtte til lånene og accepterer en evt. deponering/fradrag i låneadgangen som følge heraf.
• at garantierne jf. de vedlagte notater belaster kommunens samlede økonomi og at denne forudsætning indarbejdes i basisbudgettet.
• at Randers kommune stiller den ønskede garanti på 10 mio. kr. i forbindelse med voldgiftssagen og at de udgifter, der efter voldgiftens behandling skulle betales i voldgift ydes som et rente- og afdragsfrit lån.
Det var denne ansøgning, Byrådet i dag skulle tage stilling til.
Under debatten var der talere fra alle partier i byrådssalen og og de mst kritiske røster lød således:
Kasper Fuhr Christensen indledte med at kalde hele processen omkring Hal 4 for “beskæmmende”. Han anførte, at Velfærdslisten sammen med et stort mindretal i byrådet helt fra start havde været imod projektet, netop fordi der ikke var lagt realistiske budgetter eller en plan B, hvis noget skulle gå galt.
Rosa Yde fra SF udtalte blandt andet:
– Venstrefløjen skydes ofte i skoene at vi uhæmmet hiver penge op af borgernes lommer, men i denne sag er det de blå partier, der må stå for skud, når man laver den slags unødvendige byggerier på baggrund af ufuldstændige undersøgelser og kun ud fra en lyst om at bruge skatteydernes penge.  SF ville dog ikke blokere for færdiggørelse af byggeriet og stemte for den ekstra bevilling til Multiarenaen.
Da Daniel Madié tog ordet indledte han med ordene:
– Sikke en gang makværk. Dårligt politisk arbejde. Jeg vil gøre opmærksom på, at vi i de Konservative fra starten stillede en række kritiske spørgsmål om Hal 4 byggeriet, men vi fik aldrig svar. Vi er bange for, at de penge man nu skal bruge bliver taget fra breddeidrætten, idet pengene skal tages fra et sted og kan jo ikke bruges to gange.
– Konservative vil dog stemme for de ekstra bevillinger, men udelukkende fordi det vil være både pinligt og grotesk hvis Randers ender med et ufærdigt byggeri med huller i, lød det fra Daniel Madié.
Frida Valbjørn udtalte, at Enhedslisten ikke sad i byrådet, da beslutningen om opførelse af Hal 4 blev taget, men ville alligevel stemme i mod ansøgningen fra Hal 4.
Louise Høeg fra Venstre lagde vægt på, at man fremadrettet skulle se på organisering og ledelsen i Randers Idrætshaller.
Forslaget blev stemt igennem, og byggeriet af Hal 4 kan fortsætte.
 

Kommentarer